Στὰ ὅπλα μάγκες!!!

Στὰ ὅπλα μάγκες!!!Τὴν ἀτομική μου ἐπιχείρηση, τὴν ἔκλεισα στὶς 30/12/2013.
Λογικά, συμπεριλαμβάνομαι στοὺς παραλῆπτες τοῦ «ἀναδρομικοὺ τέλους ἐπιτηδεύματος 1000 εὐρῶ» , ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἀδιάφορο, μιᾶς καὶ δὲν σκοπεύω νὰ ξαναμπῶ στὸ taxis.

Ἐπὶ τῆς οὐσίας τώρα, αὐτὸ τὸ «τέλος» (ἀντισυνταγματικό, ἀνήθικο χαράτσι) ἀπευθύνεται στοὺς ἐνεργοὺς ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες. Συνεπὼς μιὰ εἰκόνα ποὺ μοῦ ἔρχεται στὸ μυαλό, εἶναι ἡ ἑξῆς.
Ἐλεύθεροι Ἐπαγγελματίες μὲ ἀδυναμία πληρωμῆς εἰσφορῶν (480 εὐρῶ τὸν μῆνα) μὲ κατασχετήρια ἀπὸ τὸ ΚΕΑΟ καὶ μὲ φορολόγηση τριπλάσια ἀπὸ κάθε ἄλλη ἐπαγγελματική-ἐργασιακὴ ὁμάδα, ἀνοίγει τὸ taxis καὶ βλέπει +1000 εὐρῶ στὴν ἀτελείωτη λίστα «ὀφειλῶν».

Προσωπικὰ δὲν βλέπω ἄλλη ἐπιλογή, χωρὶς κἄν νὰ περιμένω τὶ θὰ πάθουν οἱ Ἐλεύθεροι Ἐπαγγελματίες μόλις ἔλθουν τὰ νέα ἐκκαθαριστικά.
Στὰ ὅπλα μάγκες!!!

Εὐθύμης Μαραμῆς

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply