Μόνον ΑΦΜ νὰ μὴν ἀλλάξῃ τὸ μΠατΣοΚ!!!

Όνομα ας αλλάξει το ΠΑΣΟΚ…
ΑΦΜ να μην αλλάξει για να ξέρουμε ποιοι χρωστούν.Μόνον ΑΦΜ νὰ μὴν ἀλλάξῃ τὸ μΠατΣοΚ!!!

Όχι πως θα τα επιστρέψουν…
…αλλά για να γνωρίζουμε το πόσοι έφαγαν πόσα…

Σίγμα

(Visited 74 times, 1 visits today)
Leave a Reply