Ἡ γαλὴνη βρίσκεται στὶς μικρές, ἁπλὲς χαρές…

Ἡ γαλὴνη βρίσκεται στὶς μικρές, ἁπλὲς χαρές...Χρόνο μὲ τὸν χρόνο ἡ πολυπλοκότητα αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ποὺ στριφογυρίζει ἀσταμάτητα, μᾶς μπερδεύει ὅλο καὶ περισσότερο κι ἔτσι χρόνο μὲ τὸν χρόνο νοιώθουμε ὅλο καὶ περισσότερο τὴν ἀνάγκη νὰ ἀναζητήσουμε τὴν γαλήνη στὶς μικρές, ἀπλὲς καθημερινὲς χαρές…

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply