Ἀλλοιῶς…;;;

Ἀλλοιῶς...;;;Ὅλα ὅσα ἔχουμε μάθει, καλὰ ἤ κακά, σωστὰ ἤ λάθος, συμβαίνει συχνὰ νὰ μᾶς ἐγκλωβίζουν σὲ καταστάσεις ποὺ δὲν μας ἀρέσουν.
Δὲν μᾶς ἀρέσει, γιὰ παράδειγμα, τὸ νὰ πονᾶμε. Μὰ δὲν γνωρίζουμε καὶ τὸ πῶς θὰ μπορέσουμε νὰ μειώσουμε ἤ νὰ ἐξαλείψουμε τὸν πόνο.
Δὲν μᾶς ἀρέσει, γιὰ παράδειγμα, νὰ μένουμε μόνοι μας. Μὰ δὲν γνωρίζουμε καὶ τὸ πῶς θὰ μάθουμε νὰ εἴμαστε πρωτίστως φίλοι τοῦ …ἑαυτοῦ μας.
Δὲν μᾶς ἀρέσει, γιὰ παράδειγμα, νὰ μὴν πραγματοποιοῦνται τὰ ὄνειρά μας. Μὰ δὲν γνωρίζουμε καὶ τὸ πῶς θὰ κάνουμε τὰ ὄνειρά μας νὰ πραγματοποιοῦνται πρὶν κἄν …πραγματοποιηθοῦν.

Τὰ ὅσα ἔχουμε ἔως τώρα πράξει δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως καὶ τὰ ὀρθότερα ἤ τὰ καλλίτερα γιὰ ἐμᾶς.
Κρύβουν συχνὰ πολλὲς στραβοτιμονιές, πολλὰ στραβοπατήματα καὶ πολλὲς ἐνοχές.
Σίγουρα ΔΕΝ εἴμαστε παντογνῶστες. Μὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην οἱ ἐνοχές, τὰ ἄνευ ἀρχῆς καὶ τέλους «κατηγορῶ» καὶ ἡ αὐτολύπησις ΔΕΝ εἶναι ἡ καλλιτέρα προσέγγισις τοῦ …ἑαυτοῦ μας καὶ ἡ βελτίστη ὁδὸς ἐπιλύσεως τῶν προβλημάτων μας.
Ὅσα ἔχουν συμβεῖ, συνέβησαν. Δὲν ἀλλάζουν.
Μποροῦμε ὅμως, σιγὰ σιγά, ἡμέρα τὴν ἡμέρα, βῆμα τὸ βῆμα, νὰ ἀλλάξουμε τὰ πάντα. Νὰ ἀλλάξουμε τὶς ὀπτικές μας, νὰ μειώσουμε τὶς ἐνοχές μας καὶ νὰ ἀγκαλιάσουμε μὲ σεβασμὸ τὰ ὄνειρά μας.
Ἄλλως τέ…
…ἐάν μέ ὅλους τούς ἄλλους τρόπους ἀποτύχαμε, μήπως φθάνει ἐκείνη ἡ εὐλογημένη στιγμή τῆς εὐτυχίας καί τῆς ἐπιτυχίας μέ μικρές, καθημερινές ἀλλαγές, πού ἔως σήμερα ἀδυνατούσαμε νά ἀντιληφθοῦμε;

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς εἴπαμε…
Ἡ ζωὴ εἶναι γιὰ νὰ τὴν ἀπολαμβάνουμε κι ὄχι γιὰ νὰ τὴν κουβαλᾶμε σὰν ἄχθος…
Ἐὰν λοιπὸν κάπου κάτι καταλάβαμε στραβά, ἡ μόνη λύσις εἶναι νὰ τὸ …καταλάβουμε ἀλλοιῶς.
Ἤ νὰ κάνουμε κάτι …ἀλλοιῶς.
Ἤ νὰ ὀνειρευθοῦμε κάτι …ἀλλοιῶς.

Τί λέτε;
Δοκιμάζουμε;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 89 times, 1 visits today)
Leave a Reply