Ὁ σύντροφος στὴν ζωή…

Ὁ σύντροφος στὴν ζωή...Σύντροφος στὴν εἰρήνη καὶ στὸν πόλεμο, στὴν ζωὴ καὶ στὸν θάνατο.
Ἱερὸς, φτερωτὸς ἢ καὶ ἀθάνατος. Ἳππος, ὁ σύντροφος καὶ βοηθὸς τοῦ ἀνθρώπου.
Μαρμάρινο ἂγαλμα ἀπὸ τὸ Μαυσωλεῖο τῆς Ἀλικαρνασσοῦ.

Οἱ Ἓλληνες ἀρχιτέκτονες, Σάτυρος καὶ Πύθεος, σχεδίασαν τὸ Μαυσωλεῖο καὶ ἂλλοι τέσσερις Ἓλληνες γλῦπτες τὸ φιλοτέχνησαν. Ἓνα ἀπὸ τὰ ἑπτὰ θαύματα τοῦ Ἀρχαίου Κόσμου…
Ὃταν οἱ Ἓλληνες ἒδιναν ζωὴ στὴν πέτρα…

Χλόη

Βρίσκεται στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο καὶ τὸ βλέπουμε ἐδῶ.

(Visited 47 times, 1 visits today)
Leave a Reply