Ὅταν ἡ νέα τάξις προελαύνῃ, οἱ χιλιάδες …νεκροὶ εἶναι …ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ!!!

100.000 πέθαναν στην Συρία, στην προσπάθεια των τοκογλύφων να ανατρέψουν τον Assad, για να βάλουν στο χέρι τον λαό της και τον πλούτο της.Ὅταν ἡ νέα τάξις προελαύνει, οἱ χιλιάδες ...νεκροὶ εἶναι ...ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ!!!2

10.000 πέθαναν στην Ελλάδα στην προσπάθεια των τοκογλύφων να πληρωθούν τα εικονικά δάνεια, από εικονικές προμήθειες και να βάλουν στο χέρι ότι παράγει πλούτο στην χώρα..Ὅταν ἡ νέα τάξις προελαύνει, οἱ χιλιάδες ...νεκροὶ εἶναι ...ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ!!!1

Σίγμα

(Visited 39 times, 1 visits today)
Leave a Reply