Ἡ Ἑλλὰς ΔΕΝ θὰ δημιουργηθῆ μὲ σκλάβους!

Ἡ Ἑλλὰς ΔΕΝ θὰ δημιουργηθῆ μὲ σκλάβους!«Ἑλλὰς δὲν θὰ δημιουργηθῆ ποτὲ μὲ κλέφτες καὶ μεταμφιεσμένους κλέφτες, τριακοσίους ἢ διακοσίους ἢ ἑκατό, μὲ ἐκλογές, Συντάγματα, Ἐθνοσυνελεύσεις, λαϊκὲς ψηφοφορίες, καὶ τὰ παρόμοια ἐμπαικτικώτατα ξεράσματα, καὶ μὲ λαὸ συστηματικῶς διεφθαρέντα μέχρι τὸ κόκκαλο, ἀπὸ τὰ ἀνώτερα στρώματα ἕως τὰ κατώτατα, λαὸ ποὺ ἔχει ἀποβλακωθεῖ σὲ τέτοιο σημεῖο ὥστε νὰ ἐμφανίζεται χυδαιότατα ὅτι ἔχει ἐλευθερίες, διότι ἔχει ψῆφο, ἐνῶ εἶναι ἐλεεινότατος Σκλάβος ἐκατομμυρίων ἀτίμων σκλαβιών.»

– Περικλῆς Γιαννόπουλος, Νέον Πνεῦμα (1906)
ἀπὸ τὸν Κώστα Ἀλεξίου

(Visited 42 times, 1 visits today)
Leave a Reply