Ὁ Φύλαξ…

Δυνατός, σίγουρος. Ἡ στάσις τοῦ σώματος δηλώνει τὴν ἰδιότητά του… Φύλακας!

Ἐπιτάφιος Λέων σὲ φυσικὸ μέγεθος.
Μουσεῖο Λούβρου
Ὃταν οἱ Ἓλληνες ἒδιναν ζωὴ στὴν πέτρα…

Χλόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply