Ὁ Φύλαξ…

Δυνατός, σίγουρος. Ἡ στάσις τοῦ σώματος δηλώνει τὴν ἰδιότητά του… Φύλακας!

Ὁ Φύλαξ...

Ἐπιτάφιος Λέων σὲ φυσικὸ μέγεθος.
Μουσεῖο Λούβρου
Ὃταν οἱ Ἓλληνες ἒδιναν ζωὴ στὴν πέτρα…

Χλόη

(Visited 41 times, 1 visits today)
Leave a Reply