Ἀνακυκλώσιμοι καὶ «ἐλπίζοντες» ψηφοφόροι…

Ἀνακυκλώσιμοι καὶ «ἐλπίζοντες» ψηφοφόροι...Συζητῶ συχνὰ μὲ πολλῶν …«ἰδεολογιῶν» ψηφοφόρους.
Ἀκούω, ὅπως ὅλοι μας, γιὰ τὴν συμπάθεια, ἤ τὴν ἀντιπάθεια, ποὺ τρέφουν πολλοὶ γιὰ πολλούς. Συνήθως, τώρα πιά, διασκεδάζω μὲ τὰ λεγόμενά τους, καθὼς καὶ μὲ τὶς ..καμένες τους ἐλπίδες. Ὄχι φυσικὰ διότι τρέφω κάποιου εἴδους σαδισμό, ἀλλὰ διότι ἔχω ἐδῶ καὶ χρόνια συνειδητοποιήσει πὼς ἐὰν δὲν περάσουμε ἀπὸ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς χρωματοκομματικὲς κυβέρνήσεις, σὰν κοινωνίες, μυαλὸ δὲν θὰ βάλουμε.
Κι ὅσο ἀρνούμεθα νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς αὐτὸς ὁ δρόμος, στὸν ὁποῖον πορευόμεθα, εἶναι λάθος, τόσο περισσότερο σιωπῶ… Ἀκούω, καταγράφω, ἀναφέρομαι σὲ γεγονότα ἀλλὰ τελικῶς σιωπῶ.
Τί νόημα ἔχει νά προσπαθῶ νά ἐξηγήσῳ τά …ἀνεξήγητα;

Σήμερα ὅμως θὰ ἀναφερθῶ σὲ μίαν συζήτησιν ποὺ εἶχα μὲ κάποιαν τΣΥΡΙΖΑΙΑ… Ναί, ἀπὸ αὐτὲς ποὺ τΣΥΡΙΖΑν ἐδῶ καὶ πέντε χρόνια κατὰ τῶν μνημονίων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ «πρώτη φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησις ἀνέλαβε τὰ ἡνία τοῦ τόπου, σφυρίζουν ἀδιάφορα…Ἔως κι …ἀναίσθητα μπορῶ νὰ πῷ!!!

Δὲν θὰ σᾶς ζαλίσῳ μὲ κουβέντες. Δὲν ἔχουν νόημα. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλοι  μας, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, τὰ ἀκοῦμε καθημερινῶς…
Ἐκεῖ ποὺ θέλω νὰ σταθῷ εἶναι στὸ πῶς ἀντιλαμβάνονται τὰ γεγονότα οἱ ψηφοφόροι τῆς (κάθε) κυβερνήσεως, ποὺ ἀκόμη πιστεύουν πὼς ζοῦν τὴν …ἐπανάστασίν τους στὶς πλατεῖες.

Εἶναι λοιπὸν κάποιες λεπτομέρειες ποὺ ἀποδεικνύουν πὼς ναί, τελειώσαμε ὡς λαός. Τελειώσαμε ἀπὸ τὴν στιγμὴ ἐκείνη ποὺ  «ὁ κομματικός μας ἀρχηγὸς δὲν κάνει λάθη, διότι αὐτὴ εἶναι ἡ κομματικὴ γραμμή…»
Κι αὐτὴν τὴν στάσιν τὴν συναντοῦμε, ἤ τὴν συναντήσαμε, μὰ καὶ θὰ τὴν συναντήσουμε, σὲ ὅλες τὶς ἐκδοχὲς τοῦ πολιτικοκομματικοῦ κατεστημένου.

Σέ τί λοιπόν νά διαφέρουν οἱ ψηφοφόροι τοῦ τΣΥΡΙΖΑ;
Μήπως δέν εἶναι πρώην ψηφοφόροι τοῦ μΠατΣοΚ ἤ τῆς ΝουΔουλάρας ἤ τοῦ ΛΑΟΣ ἤ τοῦ ΚΚΕ; Μήπως δῆλα δή δέν εἶναι ἀνακυκλώσιμοι;
Μήπως δέν εἶναι οἱ ἴδιοι πού στήνονται, κατὰ περίπτωσιν, στὶς οὐρές, ἔξω ἀπὸ τὰ γραφεῖα τῶν ὑποψηφίων, γιά νά «τσιμπήσουν» τό ῥουσφετάκι τους; Ἤ μήπως γιά μίαν …«ἰδεολογία» δέν σφάζουν τόν …«ἰδεολογικό του» ἀντίπαλο;
Κουτάλα εἶναι κουμπάροι… Κι ὅποιος τὴν κρατᾶ κι ἀνακατεύει τὰ οἰκονομικὰ τῆς χώρας τρώει… Κι ὅταν τρώῃ αὐτός, τρῶν καὶ οἱ παρατρεχάμενοι…

Τί θά περίμενα λοιπόν νά ἀκούσῳ ἀπό ἕναν ψηφοφορο τοῦ τΣΥΡΙΖΑ σήμερα; Τὰ ἴδια ποὺ ἄκουγα πρὸ δύο ἐτῶν ἀπὸ ἕναν ψηφοφόρο τοῦ ἀντωνακίου. Ἤ αὐτὰ ποὺ ἄκουγα πρὸ πέντε ἐτῶν ἀπὸ ἕναν ψηφοφόρο τοῦ GAPάτου…
Ἐπανάληψις… Καὶ στὸ βάθος ἡ γνωστὴ φράσις: «Δὲν φταῖμε ἐμεῖς… Παραλάβαμε καμένη γῆ… Οἱ προηγούμενοι εἶναι οἱ ὑπαίτιοι…».
Καὶ νὰ ἐλπίδες… Νὰ ὑποσχέσεις… Νὰ πιστώσεις χρόνου…
Μὰ ΟΛΟΙ, ΟΛΟΙ τους, οὐδέποτε ἐξυπηρέτησαν ἐμᾶς καὶ τὰ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ συμφέροντα τῆς χώρας. ΟΛΟΙ τους ἔγλειφαν, ἐστήνοντο στὰ τέσσερα (ἤ καὶ στὰ …ὀκτώ, κάποιοι) πρὸ κειμένου νὰ ἐξυπηρετήσουν τὴν …μητέρα πατρίδα τους ποὺ εἶναι τὸ χρῆμα.
Συνεπῶς;

Συνεπῶς ἠ κάθε προσπάθεια νὰ ἐξηγήσῃς τὰ αὐτονόητα εἶναι περιττή.
Μόνον γελᾶς μὲ τὰ καμώματά τους…
Διότι… Ῥωτᾶς, ξαναρωτᾶς… σχολιάζεις… ὑπενθυμίζεις…
Μὰ μόνος σου μιλᾶς καὶ μόνος σου ἀκοῦς… Τὸ τσιμέντωσαν τὸ ΩΡΙΛΑ σύστημά τους…

Δὲν εἶναι λοιπὸν ἡ πίστωσις χρόνου ποὺ δίδουν…
Δὲν εἶναι ἡ ἀναμονὴ τῶν ἕξι μηνῶν, μὲ ὅλο τὸ καραγκιοζιλίκι ποὺ παίζεται παραλλήλως…
Δὲν εἶναι ποὺ πληρώνουν κανονικότατα τὰ ΔΝΤ καὶ τὶς ΕΚΤ, τὴν στιγμὴ ποὺ ΔΕΝ ἔχει γίνει στοιχειώδης λογιστικὸς ἔλεγχος.
Δὲν εἶναι ὁ Πάκης, ποὺ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὑπόδικος… Οὔτε τὸ ἀδωναΐ, ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀποδείξῃ πὼς δὲν εἶναι φοροφυγάς.
Οὔτε οἱ Παναρῖτες, ἡ κάθε Ἀντωνοπούλου, ὁ κάθε  Γκάλμπρεϊθ, ἤ ὁ Πιγκὰς μὲ τὴν Lazard, ἤ  καὶ ὅλοι οἱ ἀπόφοιτοι τοῦ London School of Economics…
Οὔτε οἱ μὴ διώξεις στοὺς προκατόχους τους…
Οὔτε ἡ ἐξακολούθησις τῆς παραστάσεως ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ τὴν σταμάτησε τὸ ἀντωνάκιον, ποὺ ὅμως τὴν παρέλαβε ἀπὸ τὸ GAPατο, τὸ ὁποῖον τὴν παρέλαβε ἀπὸ τὸν κωστάκη καὶ πάει λέγοντας…
Εἶναι ποὺ οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ὅταν τοὺς ἐρωτᾶς γιὰ τὸ πῶς πάει τὸ «μαγαζάκι» σοῦ ἀπαντοῦν καὶ πάλι, ὅπως οἱ προηγούμενοι, πὼς φταῖν οἱ …προηγούμενοι.
Μία διαπίστωσις ποὺ δὲν χρειαζόταν νὰ εἰπωθῇ γενικῶς, ἐὰν ἀναλογισθοῦμε πὼς ἐδῶ καὶ δύο αἰῶνες σχεδὸν μᾶς κυβερνοῦν τοκογλῦφοι καὶ οἱ ῥεμπεσκέδες τους.
Μία διαπίστωσις ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ γίνῃ, ἐὰν εἴχαμε κυβέρνησιν ἐθνικῆς συνειδήσεως…
Μία διαπίστωσις ποὺ πλανᾶται, ἐπαναλαμβάνεται καὶ θὰ ἐπαναλαμβάνεται γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο: διότι καὶ πάλι, ὅπως καὶ πρὶν ἀπὸ δύο ἤ τέσσερα ἤ δεκατέσσερα χρόνια, οὐδεὶς φέρει τὴν εὐθύνη.
Οὐδεὶς πταίει.
Οὐδεὶς τολμᾶ νὰ ἀναλάβῃ μὲ ὑπευθυνότητα τὸ νοικοκύρεμα καὶ τὴν προάσπισιν τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων.

Ὅλοι τους ἔρχονται γιὰ λίγο, παρέλαβαν, ὅ,τι παρέλαβαν, ἀπὸ τοὺς προηγουμένους, καὶ κλωσσοῦν, σὰν κόττες λειράτες τὶς θεσοῦλες τους, ἔως νὰ τὶς παραδόσουν στοὺς ἐπομένους.

Γιατί λοιπόν νά ἀναλάβουν εὐθύνες;

Ἐν τάξει…
Αὐτοὶ εἶναι ἠλίθιοι, ἀνέντιμοι, ἀνθέλληνες, ὑπάνθρωποι, καραγκιόζηδες, κουδουνίστρες…
Ποιός ὅμως τούς ἀναθέτει τήν διακυβέρνησιν τῆς χώρας κάθε φορά;
Ἐμεῖς… Ἐμεῖς καὶ μόνον ἐμεῖς…
Κι ἔχουμε τὴν ἀπαίτησιν μετὰ νὰ διαθέτουμε τὴν στοιχειώδη αὐτογνωσία καὶ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν μ@λ@κία μας.
Σαφῶς καὶ δὲν θὰ τὸ παραδεχθοῦμε…
Καὶ δὲν θὰ τὸ παραδεχθοῦμε διότι ἐὰν τὸ παραδεχθοῦμε θὰ παραδεχθοῦμε αὐτομάτως δύο πράγματα: Πάλι λαθέψαμε καὶ πάλι ξεμείναμε ἀπὸ ἐλπίδες…
Κι ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲν τρέφεται μὲ ἐλπίδες ἀγριεύῃ…

Ἔ… αὐτό.
Ἀπὸ ἐδῶ ξεκινοῦν κι ἐδῶ τελειώνουν ὅλα.
Ἁπλῶς θέλουμε χρόνο ἀκόμη γιὰ νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε…

Ἀπὸ ψηφοφόρους ὅμως δὲν σκᾶμε…
Τοὺς ἀνακυκλώνουμε…
Ὁ χρόνος νὰ κυλᾷ καὶ οἱ πραγματικὲς ἀντιστάσεις νὰ καταστέλλονται…
Τόσο ἁπλᾶ…

Ὅσο γιὰ τὶς ἐλπίδες… Μᾶς …ἐλΠΗΔΗΞΑΝ!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

 

 

(Visited 179 times, 1 visits today)
Leave a Reply