Ἡ «δημοκρατικὴ πληροφόρησις» ποὺ …ξεχωρίζει!!!

ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÕÐÏÕÑÃÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕΕίμαστε όλοι με τον κάθε δημοσιογράφο που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του όπως εκείνος καλύτερα νομίζει.
Υπερασπίζουμε την πολυφωνία και τη διαφορετική άποψη.
Καταδικάζουμε τις απαγορεύσεις, τις νουθεσίες και τα μαθήματα δημοσιογραφίας.
Είμαστε με τις «κακές» και τις δύσκολες ερωτήσεις προς κάθε μορφή εξουσίας.

(Απολαύστε δημοκρατία που… ξεχειλίζει)

Ἀλικάκος Δημήτρης

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ «δημοκρατικὴ πληροφόρησις» ποὺ …ξεχωρίζει!!!

Leave a Reply