Θές Εὐρώπη ἔ; Φᾶε Εὐρώπη ντέ…!!!

 

Ἐπεὶ δὴ ἐγὼ μὲ τὰς Εὐρώπας ΔΕΝ τὰ πήγαινα καὶ πολὺ καλά…
…γενικῶς…

Κι ἐπεὶ δὴ δύο ἡμέρες δὲν εἶχα διαδίκτυο, γιὰ νὰ δῷ τὰ …καμώματά μας ὡς …«πατριῶτες»…

Κι ἐπεὶ δὴ θὰ τὴν φᾶμε τὴν …«σοῦπα μας», οὔτως ἤ ἄλλως…Θές Εὐρώπη ἔ; Φᾶε Εὐρώπη ντέ...!!!1…ἤθελα νὰ ῥωτήσῳ τοὺς συμπατριῶτες μου κάτι ἁπλό:

Γιατί ἐγώ, τό μπιμπίκιον, τό μπένυ, τό σα(χλα)μαρί, τό GAPατο, τό φώτι, τό λοβέρδι, τό τσιπρί, τό μπομπολιστάν, ὁ σταύρακας, τό ὁ,τιδήποτε τέλος πάντων, πού ἔως σήμερα λειτούργησε ὡς δεσμοφύλαξ μου, νά θέλουμε καί νά χρειαζόμεθα τά ἴδια πράγματα;

Μά τόσο πάτος πιά;

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἐγώ κι αὐτό:

Θές Εὐρώπη ἔ; Φᾶε Εὐρώπη ντέ...!!!2

πρέπει νά ἔχουμε τούς ἰδίους στόχους;

(Ἀλήθεια, πῶς ξεμύτησε ἀπό τό καβοῦκι του ὁ μίστερ «δὲν πάω σύνταγμα, γιατὶ θὰ μοῦ ἐπιτεθοῦν!»;;;;

 Μεταξύ μας ὅμως…
Τί ἀκριβῶς σημαίνει τό «μένουμε Εὐρώπη»;;;
Μήπως σημαίνει πώς ἐξακολουθοῦμε νά διαβιοῦμε λάθρα; Μήπως σημαίνει πώς μόνον μέ δανεικά θά ὑπάρχουμε;
Μήπως σημαίνει πώς θά παραμείνουμε τσιφλίκι τῶν τσιφλικάδων;

Καί ποιά ἡ λύσις τελικῶς; Ἔξω ἤ μέσα στό μαντρί;

Γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ μαντρὶ θέλουμε κυβέρνησιν ἐθνικῆς συνειδήσεως. Δὲν ἔχουμε.
Γιὰ τὴν ὥρα τρῶμε τὰ ἀπόνερα τῆς κάθε εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς στὰ μοῦτρα.
Εἶτε μέσα, εἶτε ἔξω, τὰ ἴδια θὰ περάσουμε.
Αὐτὰ τὰ περὶ «μένουμε ἤ φεύγουμε» εἶναι γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωσιν…
Κι ἐμεῖς τρέχουμε στὴν κάθε παπαριὰ καὶ χοροπηδᾶμε σὰν μαϊμοῦδες…

Ζήτω μας…

ἡ πρώτη φωτογραφία ἀπὸ τὸν φίλο Κῦρο καὶ ἡ δευτέρα ἀπὸ τὸ ἑνικός

(Visited 55 times, 1 visits today)
Leave a Reply