Τὸ καταφύγιο …φιλία!!!

Τὸ καταφύγιο ...φιλία!!!Γιὰ τοὺς φίλους μου…

Ὅταν ἡ καρδιά μας τουρτουρίζει, στὴν φιλία ἀκουμπᾶμε τὶς σκέψεις μας καὶ τὰ συναισθήματά μας, στὴν ζεστὴ τρυφερότητά της, χωρὶς νὰ διακρίνουμε τίποτα ἔξω, χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὸν ἑαυτό μας, ἀπὸ αὐτὸ τὸ θαῦμα τῆς ἀποδοχῆς, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς κατανοήσεως, παίρνουμε ἀμέσως δύναμη, γινόμαστε ἀήττητοι ξανά, καὶ κλαῖμε ἀπὸ χαρὰ ποὺ ὑπάρχει ἔνα μέρος στὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ ὀχυρώνουμε τὴν ἐμπιστοσύνη μας.

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 60 times, 1 visits today)
Leave a Reply