Ὁ Φειδίας.

Ὁ Φειδίας.1Ὁ Πλούταρχος ἀναφέρει ὅτι ὁ Φειδίας πέθανε στὴ φυλακή, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὸ χρονικογράφο τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. Φιλόχωρο, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Παρθένου ὁ Φειδίας ἐγκατέλειψε γιὰ πάντα τὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ ἀποφύγῃ τὴν καταδίκη καὶ πῆγε στὴν Ὀλυμπία.

Τὸ ἐργαστήριό του βρισκόταν στὴν Ἄλτη.
Ἐκεῖ, μὲ τοὺς τεχνίτες τοῦ ἐργαστηρίου του καὶ συνεργάτη τὸ γλύπτη Κολώτη, φιλοτέχνησε τὸ κολοσσικὸ χρυσελεφάντινο λατρευ
τικὸ ἄγαλμα τοῦ Διός, ὕψους 11 μ., τὸ διασημότερο ἔργο του στὴν ἀρχαιότητα, ὥστε περιελήφθη στὰ ἑπτά θαύματα τοῦ κόσμου.

Ὁ Φειδίας.2
Τὸ 1958, στὴ χριστιανικὴ βασιλικὴ ποὺ κτίστηκε στὴ θέση τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ Φειδία, οἱ ἀνασκαφές ἔφεραν στὸ φῶς ἐργαλεῖα, θραύσματα ἀπὸ ἐλεφαντόδοντο, πήλινα καλούπια καὶ λοιπὸ ἐξοπλισμὸ χύτευσης, καθῶς καὶ ἀγγεῖο μὲ χαραγμένο τὸ ὄνομα τοῦ Φειδία… Τὸ ἄγγεῖο τοῦ Φειδία ἀπὸ ἐδῶ.
εἰκόνα – πληροφορίες ἀπὸ ἐδῶ

Χλόη

(Visited 72 times, 1 visits today)
Leave a Reply