Ἐντολή ῥήξεως ἤ διαπραγματεύσεως ἔλαβε ὁ Τσίπρας;

Ἐντολή ῥήξεως ἤ διαπραγματεύσεως ἔλαβε ὁ Τσίπρας;Μὲ τὸ καλησπέρα σας, σύγκλισις συμβουλίου πολιτικῶν ἀρχηγῶν…..
Αὐτὸ ποὺ τόσο καιρὸ φωνασκοῦσε ὁ Ποτάμης, Σαμαρᾶς κλπ…..

Τί λέγαμε;;; Γιὰ κυβέρνηση «ἐθνικῆς ἀ-σωτηρίας»……

Δὲν πῆρε ἐντολὴ ῥήξεως ἀλλὰ διαπραγματεύσεως……
Ὑπῆρχε αὐτή ἡ λέξις στό δημοψήφισμα, γιά νά τήν πάρῃ ἢ νά μήν τήν πάρῃ;;;
Ἕνα νέο ξεδίπλωμα ἀρχίζει ……..

Νάγια Δρακονταειδῆ

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply