Οἱ Θερμοπύλες τοῦ πνεύματος…

Οἱ Θερμοπύλες τοῦ πνεύματος...Γιὰ ὅσους εἰρωνεύονται τὸ πολυτονικό:
Τὸ πολυτονικὸ εἶναι μία ἀντίδραση, ἀσήμαντη ἴσως, στὸ σύστημα τῆς ὁμοιομορφίας, στὴν αὐθαίρετη κρατικὴ ὀρθογραφία, ποὺ ἐξαφάνισε τὴν ἐθνική μας ὀρθογραφία, ἔτσι ποὺ σιγὰ σιγὰ νὰ λείψῃ κάθε ἐθνικὴ ἰδιομορφία, γιὰ νὰ ἐπιβληθῃ σὲ παγκόσμια κλίμακα τὸ σύστημα τῆς ὁμοιομορφίας. Γιὰ ἐμένα, ἀκόμη καὶ μιὰ ὑπογεγραμμένη, μιὰ ψιλὴ καὶ μιὰ δασεία εἶναι Θερμοπύλες τοῦ πνεύματος.

Τὸ μονοτονικὸ ἐπιβλήθηκε μὲ εὐρωπαϊκή ἐντολή.
(Διαβάστε τὰ βιβλία μου «Ἀλαλία» καὶ «Ἀλεξία])

Ξεχνᾶτε τήν δήλωση Κίσσινγκερ;

Σαράντος Καργᾶκος

φωτογραφία

(Visited 74 times, 1 visits today)
Leave a Reply