Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἀδιαλαξία τοῦ Σόιμπλε;

Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἀδιαλαξία τοῦ Σόιμπλε;Πίσω ἀπὸ τὴν ἀδιαλλαξία τοῦ Σόϊμπλε εὑρίσκεται ἡ κατάρρευση τῆς γερμανικῆς κυριαρχίας στὴν €ὐρώπη.
Ἡ γεωπολιτικὴ δυναμικὴ «ἀποτελειώνει» τὴν Γερμανία, ἀφ᾽ ἧς στιγμῆς ἔχει ἀποδειχθεῖ πὼς ἦταν ἀνίκανη νὰ διαχειρισθῆ τὸσο τὴν ἑλληνικὴ, ὅσο καὶ τὴν οὐκρανικὴ κρίση.

Ἡ Γερμανία ἀντιδρᾶ μὲ σπασμωδικὸ παραλλογισμὸ στὴν κρίση χρέους τῆς Ἑλλάδας, βλέποντας τὴν Γαλλία νὰ ἀναλαμβάνη πλέον τὴν ἡγεμονία τῆς Δυτικῆς €ὐρώπης.
Τὸ πρόσχημα τῶν 320 δὶς € τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους εἶναι ἀμελητέα ποσότης σὲ σύγκριση μὲ τὰ 67 τρὶς € τῆς Deutsche Bank, τῆς μεγαλύτερης γερμανικῆς τράπεζας, ποὺ εὐρίσκεται ἐπικίνδυνα ἐκτεθειμένη κατέχοντας χρηματοπιστωτικά προϊόντα «σκουπίδια», τὰ γνωστὰ ὡς «παράγωγα» – ποσὸν 20πλάσιον τοῦ ΑΕΠ τῆς ἴδιας τῆς Γερμανίας.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 105 times, 1 visits today)
Leave a Reply