Βλακεία ἤ εὐφυία…

Βλακεία ἤ εὐφυΐα...Διαβάζω πολλὲς φορές στὸ FB, σχόλια καὶ χαρακτηρισμοὺς ὅπως «βλάκας», «ἔξυπνος», «ἠλίθιος» κλπ. Σκέπτομαι λοιπόν, πὼς ἡ συχνὴ ἀναφορὰ  στὴν εὐφυΐα τῶν ἄλλων, ὑποκρύπτει ἴσως τὴν ἀνοησία τοῦ ἴδιου τοῦ σχολιαστῆ, ἴσως τὴν ἄγνοια σχετικὰ μὲ τὸ θέμα.

Μή ξεφεύγοντας κι ἐγὼ ἀπὸ τὴν συνήθεια αὐτή, θὰ γράψω κάτι ποὺ διάβασα καὶ ποὺ θεωρῶ ὅτι ἐξηγεῖ ἰκανοποιητικά τὸ ζήτημα.

[[ Ὁ κόσμος ποὺ μᾶς περιβάλλει, ἐμφανίζεται στὴν ἀνθρώπινη νόηση ὡς μιὰ συνεχὴς ἀλληλουχία  σχέσεων (αἰτίας -ἀποτελέσματος), ἡ ὁποία ἐκτείνεται στὸ ἄπειρο.  Οἱ σχέσεις αὐτὲς ἀποτελοῦν ἕνα νοητὸ πλέγμα τῶν ἐννοιῶν, μὲ ἀλληλεπιδράσεις. Ὁ συλλογισμὸς ἐπὶ μίας ἐννοίας  «συλλαμβάνει» ἀναγκαστικά, ἕνα τμῆμα μόνο τοῦ πλέγματος·  ὅσο μεγαλύτερο τμῆμα μπορεῖ νὰ συλλάβει ὁ ἄνθρωπος, τόσο πιὸ εὐφυὴς εἶναι. Ὅσο τὸ πλέγμα τῶν σχέσεων μιᾶς ἐννοίας μικραίνει, τόσο περιορίζεται καὶ ἡ ἀντίληψή του, ἡ σχετικὴ μὲ τὴν ἔννοια. Καὶ μπορεῖ κάποιος νὰ εἶναι κατὰ περίπτωση εὐφυὴς ἤ βλάξ.]]

Εὐφυΐα ἤ βλακεία λοιπόν, εἶναι ὁ βαθμὸς κατανοήσεως μεγαλύτερου ἤ μικρότερου τμήματος απὸ τὸ πλέγμα σχέσεων τῶν ἐννοιῶν.

(ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Νίκου Καλογερόπουλου «ἡ πολιτικὴ σημασία τοῦ βλακός»).

Παναγιώτης Παναγιώτου

(Visited 234 times, 1 visits today)
Leave a Reply