Οἱ συντάξεις σήμερα.

 

Χρήσιμοι Πίνακες που αφορούν στις συντάξεις που πληρώνονται στην Ελλάδα:

  1. Ύψος Σύνταξης και αριθμός συνταξιούχων ανά επίπεδο
  2. Συντάξεις ανά Ταμείο
  3. Κατανομή Συνταξιούχων ανά ηλικία
  4. Κατανομή Επιδομάτων ανά ύψος εισοδήματος
  5. Είδος Σύνταξης και      
  6. Σύνολα ποσώνΟἱ συντάξεις σήμερα.1Οἱ συντάξεις σήμερα.6Οἱ συντάξεις σήμερα.5Οἱ συντάξεις σήμερα.4Οἱ συντάξεις σήμερα.3Οἱ συντάξεις σήμερα.2

Σίγμα

(Visited 61 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ συντάξεις σήμερα.

Leave a Reply