Ὁ κόσμος πεινάει κι αὐτοὶ χαρίζουν ΕΘΝΙΚΗ περιουσία!!!

Έχουν χάσει την έννοια του μέτρου και έχουν εγκαταλείψει τα προσχήματα.
Τώρα επείγει να ξεπουλήσουν όσο όσο…
Ο κόσμος πεινάει… Τα παιδιά πεινούν… Ὁ κόσμος πεινάει κι αὐτοὶ χαρίζουν ΕΘΝΙΚΗ περιουσία!!!1

 

Η γενοκτονία συνεχίζεται κι αυτοί κόβονται μόνον για το εάν το πρόγραμμα των τοκογλύφων θα ολοκληρωθεί.Ὁ κόσμος πεινάει κι αὐτοὶ χαρίζουν ΕΘΝΙΚΗ περιουσία!!!3

Πιο πρόθυμες υπηρέτριες δεν θα μπορούσαμε να έχουμε!!!Ὁ κόσμος πεινάει κι αὐτοὶ χαρίζουν ΕΘΝΙΚΗ περιουσία!!!2

Σίγμα

(Visited 52 times, 1 visits today)
Leave a Reply