Ἐμεῖς ὅμως παραμένουμε …ΒΛΑΚΕΣ!!!

Αυτοί δεν είναι και πολύ έξυπνοι…

Ἐμεῖς ὅμως παραμένουμε ...ΒΛΑΚΕΣ!!!1

Εμείς όμως είμαστε πολύ βλάκες…
Κι όχι μόνον παραμένουμε βλάκες, αλλά δεν θέλουμε να το …παραδεχθούμε!!!

Η δημοκρατία τους όμως …δεν κινδυνεύει από …αυτούς!!!Ἐμεῖς ὅμως παραμένουμε ...ΒΛΑΚΕΣ!!!4 Ἐμεῖς ὅμως παραμένουμε ...ΒΛΑΚΕΣ!!!3 Ἐμεῖς ὅμως παραμένουμε ...ΒΛΑΚΕΣ!!!2 Ἐμεῖς ὅμως παραμένουμε ...ΒΛΑΚΕΣ!!!6

229 ΝΑΙ… 64 ΟΧΙ …6 ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Καλό κουράγιο!

Ἐμεῖς ὅμως παραμένουμε ...ΒΛΑΚΕΣ!!!5

Σίγμα

 

(Visited 62 times, 1 visits today)
Leave a Reply