Ἡ βλακεία ὡς… ἐπένδυσις!

Ἡ βλακεία ὡς... ἐπένδυσις!Ἄν ἦταν δυνατὸν κάποιοι παχύμισθοι λαοσωτῆρες νὰ λύσουν τὰ προβλήματα τῶν ἰσχνομίσθων!

Τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἀπομένει νὰ εἰσηγηθοῦν εἶναι τό «Κεῖον νόμιμον».
Δηλαδὴ νὰ καταστῇ ὑποχρεωτικὸ αὐτὸ ποὺ ἔγινε ἔθιμο στὴν Κέα τὸν ἀρχαῖο καιρό: ἄνδρες καὶ γυναῖκες ὅταν ἔφθαναν στὴν ἡλικία τῶν ἑβδομήντα ἐτῶν ἔπιναν μὲ τὴν θέλησή τους τὸ κώνειον καὶ πήγαιναν στὸ καλό…

Εἶναι μιὰ πρόταση ποὺ ἡ κυβέρνηση πρέπει νὰ σκεφθῇ.
Εἶναι κι αὐτὸ κάτι σάν… Κούγκι!

Σαράντος Καργᾶκος

φωτογραφία

(Visited 186 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ βλακεία ὡς… ἐπένδυσις!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ βλακεία ὡς… ἐπένδυσις! | «Οι φοβερές σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα !» ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟ blog

Leave a Reply