Καὶ οἱ Podemos στηρίζουν …μνημόνιον!!!

Στηρίζουν και οι PODEMOS το 3ο Μνημόνιο. Ευτυχῶς... Οἱ Podemos μᾶς στηρίζουν!!!

Που θα χωρέσει τόση …«επανάσταση» στην Ευρώπη πια;

Σίγμα

(Visited 46 times, 1 visits today)
Leave a Reply