Τὸ «ἀντίστασις στὰ μνημόνια» μᾶς στέλνει τὸν …λογαριασμό!!!

Η παράσταση «αντιστάσεως» στα Μνημόνια είχε τεράστιο κόστος, το οποίο φυσικά θα επιβαρυνθούμε εξ ολοκλήρου κι αποκλειστικά εμείς. Τὸ «ἀντίστασις στὰ μνημόνια» μᾶς στέλνει τὸν ...λογαριασμό!!!2

Αυτοί θα συνεχίσουν να πληρώνονται και να διαθέτουν ασυλία χωρίς την παραμικρή συνέπεια.
3 δισεκατομμύρια πεταμένα…
Κι αυτοί εκεί να ανταλάσσουν καρέκλες, για να εμπλουτίσουν το …βιογραφικό τους και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Τὸ «ἀντίστασις στὰ μνημόνια» μᾶς στέλνει τὸν ...λογαριασμό!!!1

Πέρα βρέχει γι’ αυτούς την ίδια στιγμή που θα πνίγουν εμάς με νέους φόρους.

Σίγμα

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply