Τὸ καλλίτερο σχολεῖο εἶναι ἡ …Φύσις!!!

Τὸ καλλίτερο σχολεῖο εἶναι ἡ ...Φύσις!!!Ένα παλαιό θρανίο πεταμένο σε ένα λιοχώραφο της Λακωνίας.
Είναι σαν να λέει ότι το καλλίτερο σχολείο είναι η παρατήρηση της φύσεως.
Το είδα, το φωτογράφησα.

(Σε αυτό το θρανίο έμαθαν γράμματα γενιές και γενιές. Με τρύπια – ή καθόλου παπούτσια)

Ἀλικᾶκος Δημήτρης

(Visited 61 times, 1 visits today)
Leave a Reply