Ἅμα στήσω ἕνα κόμμα….;;;

Ἅμα στήσω ἕνα κόμμα....;;;ἄκουσα σήμερα τὴν συνέντευξη τοῦ σταύρου θεοδωράκη καὶ θέλω να δηλώσω ὅτι:
ἔχω ἑλληνικὴ ταυτότητα…
ἔχω ἑλληνικὸ ὄνομα…
μ’ ἀρέσουν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες…
εἶμαι πιὸ ὡραῖος ἀπὸ τὸν σταῦρο (ἔτσι λὲν οἱ φίλοι μου)…
ἔχω περισσότερες ἐπιρροὲς σὲ «διανοούμενους»…(καλλιτέχνης εἶμαι)…
ἔχω δουλέψει τὰ διπλὰ χρόνια ἀπὸ αὐτὸν (ἔτσι λὲν τὰ ἔνσημά μου)…
ἔχω ἀποχὴ ἀπὸ κάθε εἴδους πολιτικὴ διαπλοκὴ (ἔτσι λέει τὸ ἰστορικό μου)…
ἔχω πολλοὺς φίλους στὰ media ( ἔτσι μὲ ἀφήνουν τουλάχιστον νὰ πιστεύω)…
ἔχω Diplomat SacVoyage γιὰ νὰ κουβαλῶ νερὸ (ἀντὶ ἐνὸς ἁπλοῦ σακιδίου)…
καὶ τὸ βασικότερο;…
δεν ἔχω καμιὰ συγκεκριμένη πολιτικὴ κατεύθυνση…(!)
ἄρα: μηδὲν ἀντιπάλους!…
ἄρα: θὰ βγοῦμε σίγουρα!…
ἐρωτῶ…

ἅμα στήσω ἕνα κόμμα, θά μᾶς ψηφίσετε ἤ θά μᾶς γαμήσετε;…
Νὰ ξέρω…

Καφετζόπουλος Χάρης

φωτογραφία

(Visited 64 times, 1 visits today)
Leave a Reply