Γιατί βρέ Ἀπόστολε;

Γιατί βρέ Ἀπόστολε; Δὲν ξέρω τὶ καλὸ ἤ κακὸ ἔχει κάνει ὁ Γιάν(ν)ης Βαρουφάκης ἀλλὰ ἑγὼ ἔχω πολὺ σοβαρὸ λόγο – πιὰ – γιὰ νὰ μὴν τὸν χωνεύω…

Δία τῆς πληθωρικῆς παρουσίας του, τῶν ἐνδυματολογικῶν ἐπιλογῶν του, τῆς ξεκαθαρισμένης σεξουαλικῆς του προτιμήσεως, τὸ ἄρτια σμιλευμένο σῶμα του καὶ τὶς γκόμενες νὰ λιποθυμοῦν γιὰ ἕνα βλέμμα του, προκάλεσε τὸν Ἀπόστολο Γκλέτσο νὰ βγῇ ἀπὸ τὰ τσιμπούσια του, ἐκεῖ στὰ ὀρεινὰ τῆς Δίβρης, νὰ πετάξῃ σὲ μιὰ ντουλάπα τὴν φουστανέλα του καὶ μὲ ἔνα παϊδάκι προβατίνας στὸ χέρι, νὰ τρέχῃ νὰ δηλώσῃ μὲ μιὰ μήνυση, ὅτι: «νά!… ἐδῶ εἶμαι κι ἐγώ!».
Καὶ μοῦ θύμησε τὸν Γιῶργο Νταλάρα ποὺ ὅταν κάποιος ἄλλος τραγουδιστὴς ἔχει μεγάλη δημοτικότητα συνεργάζεται μαζύ του (on stage) γιὰ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ «πρῶτος τῶν πρώτων»…

Σὲ μισῶ Βαρουφάκη… ἐπάνω ποὺ τὸν εἴχα ξεχάσει (τὸν Ἀπόστολο…) τὸν τρώω στὴν μᾶπα σὲ ὅλα τὰ κανάλια γιὰ νὰ μοῦ πῇ πὼς αὐτὸς θὰ σὲ τιμωρήση γιὰ ὅτι μου ἔχεις κάνει…

Ἀλήθεια ῥὲ Ἀπόστολε… τί μοῦ ἔχει κάνει;… γιατὶ δὲν ἄκουσα πουθενὰ νὰ τὸ πῇς…
Καὶ ἀλήθεια ῥὲ Ἀπόστολε… τί θά τοῦ κάνης; γιατὶ οὔτε αὐτὸ ἄκουσα νὰ λές…

Χάρης Καφετζόπουλος

φωτογραφία

(Visited 44 times, 1 visits today)
Leave a Reply