Ἡ ἐπανάστασις τῆς …βερμούδας!

Δώσε βάση στην Βερμούδα της επαναστασάσεως…
Από το Σφυρί και το Δρεπάνι της εργατιάς και της αγροτιάς, στην  Βερμούδα – Φρεντουτσίνο, το iPad και τα NIKE των 200 ευρώ… Ἡ ἐπανάστασις τῆς ...βερμούδας!2

 

Ἡ ἐπανάστασις τῆς ...βερμούδας!3 Ἡ ἐπανάστασις τῆς ...βερμούδας!1

Μια ζωή την «επανάσταση» οι πλούσιοι θα την κάνουν για λογαριασμό μας, γι’ αυτό μας χώνουν ολοένα πιο βαθιά στον λάκκο.

Σίγμα

(Visited 41 times, 1 visits today)
Leave a Reply