Τὸ Α/Γ «Λέσβος»

Ἡ μαγκιὰ τοῦ πλωτάρχου κυβερνήτου τοῦ Α/Γ «Λέσβος», Λευτέρη Χανδρινοῦ.Τὸ ΑΓ «Λέσβος»2

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος
Τὸ ΑΓ «Λέσβος»1

Οἱ κινήσεις τοῦ Α/Γ «Λέσβος», στὸν ἀπόῤῥητο χάρτη τοῦ ΓΕΝ.

Ἀμαλία Χανδρινοῦ

(Visited 78 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ Α/Γ «Λέσβος»

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: 18 Φεβρουαρίου 1952. Ἐπίσημο μέλος τοῦ ΝΑΤΟ. – Μεγάλες στιγμὲς τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας, σὰν σήμερα…

Leave a Reply