Τὸ Α/Γ «Λέσβος»

Ἡ μαγκιὰ τοῦ πλωτάρχου κυβερνήτου τοῦ Α/Γ «Λέσβος», Λευτέρη Χανδρινοῦ.Τὸ ΑΓ «Λέσβος»2

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος
Τὸ ΑΓ «Λέσβος»1

Οἱ κινήσεις τοῦ Α/Γ «Λέσβος», στὸν ἀπόῤῥητο χάρτη τοῦ ΓΕΝ.

Ἀμαλία Χανδρινοῦ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply