Νὰ ἦταν μόνον μία ἀντικατοχικὴ ἡ πορεία…

Πόσο θὰ ἤθελα νὰ ἔβλεπα μία ἀντικατοχικὴ πορεία, μὲ ἡνωμένα ΟΛΑ τὰ κόμματα καὶ ΟΛΕΣ τὶς παρατάξεις, ἔτσι ὥστε νὰ σειστῇ ὄχι μόνον ἡ Λευκωσία, ἀλλὰ ἡ Κύπρος ὅλη…

Νὰ ἦταν μόνον μία ἀντικατοχικὴ ἡ πορεία...

Ὁ ἕνας κάνει ἐκδήλωση στὶς 18:00…
Ὁ ἄλλος στὶς 19:30…
Κάποιοι ἄλλοι στὶς 21:00…

Καὶ οἱ Τοῦρκοι νὰ τρῶν καὶ νὰ γλεντοῦν ἑνωμένοι ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρά…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

φωτογραφία

 

 

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply