Ἀποκάλυψις!!! Ὁδηγούμεθα σὲ Grexit βάσει σχεδίου τῶν Εὐρωπαίων!!!

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να συναινεί στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων, γιατί αναμένει την έγκριση ενός προγράμματος βοηθείας από τον ESM ύψους 86 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Το ποσό αυτό είναι αδιανόητα υψηλό  και προκαλεί εύλογες απορίες.

Το Ελληνικό δημόσιο χρέος τον Μάρτιο του 2015 ήταν 312,7 δισεκατομμύρια ευρώ , που αντιπροσωπεύει το 174,7% του ΑΕΠ.

ΠΗΓΗ 

Αν προστεθεί στο ποσό αυτό  χρέος 86 δισεκατομμυρίων ευρώ, από το ενδεχόμενο νέο πρόγραμμα σωτηρίας, φθάνουμε μέχρι το 2018 σε δημόσιο χρέος 398,7 δισεκατομμυρίων ευρώ ή 222,7% του ΑΕΠ του 2014.
Όπως είναι γνωστό σε όλους, η συμμετοχή στην ευρωζώνη απαιτεί δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ της τάξεως του 60% ή εναλλακτικά συνεχή τάση μειώσεώς του.
Πώς είναι δυνατό να πιστέψουμε ότι οι Ευρωπαίοι θα μας χαρίσουν ένα παρόμοιο πρόγραμμα σωτηρίας, ενάντια στους κανόνες συμμετοχής στην ευρωζώνη;

Θυμίζουμε στους λωτοφάγους της κυβερνήσεως, αλλά και των ΜΜΕ, ότι οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ το 2012 για τα  προηγούμενα μνημονιακά προγράμματα, προέβλεπαν ότι το 2022 το δημόσιο χρέος προς το ΑΕΠ θα έφτανε το πολύ μέχρι το 110%.

ΠΗΓΗ 

Πιστεύει κάποιος πραγματικά ότι σκοπεύουν οι Ευρωπαίοι να μας μειώσουν το χρέος κατά 112,7% του ΑΕΠ ή να ανεχθούν μία παρόμοια απόκλιση μέχρι το 2022, αλλάζοντας ριζικά τα σχέδια των τελευταίων τριών ετών;
To λογικό συμπέρασμα είναι ότι κάτι άλλο σοβαρότερο συμβαίνει…

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα το ΔΝΤ υπολογίζει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας μέχρι το 2018  σε 60 δισεκατομμύρια ευρώ.

ΠΗΓΗ 

Γιατί λοιπόν οι Ευρωπαίοι μιλούν για πρόγραμμα βοηθείας 86 δισεκατομμυρίων ευρώ;
Έγιναν ξαφνικά γαλαντόμοι οι σφικτοχέρηδες των Θεσμών;

H απάντηση είναι διαφορετική.
Απλά το νέο πρόγραμμα έχει αποκλειστικά σαν σκοπό την εξόφληση της υφιστάμενης χρηματοδοτήσεως μέσω ELA των Ελληνικών τραπεζών.
Το ύψος του ELA ως σήμερα  διαμορφώθηκε σε 90,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

ΠΗΓΗ 

Η χρηματοδότηση μέσω ELA είναι ένα βραχυπρόθεσμο εργαλείο δανεισμού των τραπεζών και δεν θα μπορούσε λογικά να συνεχισθεί για μία τριετία.
Από τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ έχει αναφερθεί ότι τα 25 δισεκατομμύρα ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για νέα ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών.
Αλλά οι Ελληνικές τράπεζες δεν έχουν εμφανίσει έως σήμερα ζημίες ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, ούτε έχουν σκοπό να δανείσουν το ποσό αυτό στην αγορά.

Στη πράξη, οι Ελληνικές τράπεζες θα αυξήσουν το ταμείο τους την μία ημέρα κατά 25 δισεκατομμύρια ευρώ και την επόμενη ημέρα θα επιστρέψουν στην ΤτΕ ισόποση χρηματοδότηση ELA.
Aλλά συχρόνως θα επιβαρυνθεί και  το δημόσιο χρέος κατά 25 δισεακτομμύρια ευρώ…
Το υπόλοιπο  ποσό του ELA  θα επιστραφεί με παρόμοιο τρόπο εντός τριετίας, κατά την διαδοχική εκταμίευση του νέου δανειακού προγράμματος του ESM.

To ΕSM αναμένεται να μαζέψει τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ εκδίδοντας ομόλογά του προς τις ξένες αγορές με διάρκεια μεγαλύτερη των τριών ετών.
Αλλά τα ομόλογα αυτά θα είναι επιλέξιμα για αγορά από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως της ΕΚΤ.
Σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας του προγράμματος ποσοτικής χαλαρώσεως μπορούν να αγορασθούν μέχρι το 30% ανά εκδότη και μέχρι το 25% ανά έκδοση.

ΠΗΓΗ:  Ἀποκάλυψις!!! Ὁδηγούμεθα σὲ Grexit βάσει σχεδίου τῶν Εὐρωπαίων!!!1

Το 30% του 86 είναι 25,8.

 Διαβολική σύμπτωση, θα πείτε;

H Eλλάδα με βάση το ύψος του συνολικού προγράμματος και το ποσοστό συμμετοχής της ΤτΕ στην ΕΚΤ θα ανέμενε να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως της ΕΚΤ κατά 21,5 δισεκατομμύρια ευρώ. (=1060*2,03/100).
Αλλά στην Ελλάδα δεν επιτράπηκε να εκδώσει νέα ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια αντίστοιχου ύψους.
Τυχαίο, θα πείτε;

Έτσι με αυτή την μεθόδευση θα δανεισθούμε από τον ESM και ενδεχόμενα θα αυξήσουμε το δημόσιο χρέος μας κατά 25 δισεκατομμύρια ευρώ για να «ανακεφαλαιοποιήσουμε»  τις Ελληνικές τράπεζες ισόποσα και στημ συνέχεια αυτές θα επιστρέψουν το ποσό στην ΕΚΤ, για να το επιστρέψει με την σειρά της στον ESM σε μετρητά, για την ενίσχυση της ρευστότητάς του.
Kοινώς θα δανεισθούμε με αέρα κοπανιστό, θα αυξήσουμε το χρέος μας, θα παραδώσουμε τις Ελληνικές τράπεζες στην ΕΚΤ προς πώληση και το κερασάκι στη τούρτα: θα πληρώσουμε τόκους και θα στερηθούμε οποιοδήποτε όφελος από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως με την μορφή αυξήσεως της ρευστότητος.

Σας φαίνεται όλο αυτό «επιτυχία» και «σωτηρία» της Ελλάδος;

Eμένα μου φαίνεται αρκετά σουεαλιστικό και αρκετά αστείο, αλλά τυχαίνει να μην έχω το IQ των βουλευτών, που στηρίζουν το πρόγραμμα «για να μείνουμε στο ευρώ»…
Στην ουσία βρισκόμαστε σήμερα εκτός ευρωζώνης.
Υπάρχουν μέτρα απαγορεύσεως της ελεύθερης κινήσεως κεφαλαίων.
Έτσι δεν φοβάται η ΕΚΤ ότι οποιοδήποτε τμήμα της νέας «βοήθειας»  μπορεί να καταλήξει πίσω στην ευρωζώνη και να ενισχύσει τη νομισματική κυκλοφορία.

Οι Ελληναράδες πλέον δεν μπορούν να στείλουν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό.
Επιπλέον στην ουσία η ΕΚΤ έπαψε  ν’ αυξάνει  τον ELA και προκάλεσε  στην Ελληνική οικονομία πιστωτική ασφυξία.
Με την άνοδο  του συντελεστή του ΦΠΑ των  περισσοτέρων κατεργασμένων ειδών στο 23% από το 13% είναι πολύ πιθανό να εμφανισθούν πληθωριστικές πιέσεις της τάξεως του 10% ή κάμψη της ζητήσεως κατά 10% ή αθροιστικά πολύ μεγαλύτερη μείωση της αγοραστικής δυνάμεως των Ελλήνων πολιτών από 10%.
Αυτό ισοδυναμεί με υποτίμηση του «Ελληνικού»ευρώ κατά 10% ή και παραπάνω.

Αν είχαμε σήμερα δραχμή, τι παραπάνω θα είχε προκύψει ως ζημία;
H κατάρρευση των τραπεζών και η απώλεια των αποταμιεύσεων των πολιτών;
Σκεφθείτε μόνο ότι τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ θα επιστραφούν στο μέλλον έντοκα μέσω της φορολογίας…
Από τα 127 δισεκατομμύρια ευρώ καταθέσεων θα έχουν απομείνει το πολύ 41 δισεκατομμύρια ευρώ (=127-86)
Χωρίς να έχει μειωθεί κατ’ ελάχιστο το υπέρογκο δημόσιο χρέος….

Σας φαίνεται αυτό ως  σωτηρία ή ως  ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ;

To Eλληνικό πολιτικό σύστημα αυταπατάται οικτρά αν νομίζει ότι το ευρύτερο σχέδιο των Ευρωπαίων είναι η παραμονή της Ελλάδος στην ευρωζώνη.
Το πραγματικό τους σχέδιο είναι να αποφύγουν την ζημία των 90,5 δισεκατομμυρίων ευρώ του ELA, να μειώσουν την λογιστική ζημία του TARGET μέσω των εσόδων των Ελληνικών εξαγωγών σε βάθος τριετίας, να αποκτήσουν την κυριότητα ή έστω το  ενέχυρο των περιουσιακών στοιχείων των Ελληνικών τραπεζών και να φτωχοποιήσουν τους Έλληνες μέσω της αυξήσεως της φορολογίας.
Το πρόγραμμα των 86 δισεκατομμυρίων ευρώ μπορεί τελικά να μην συμφωνηθεί ποτέ, αν οι πολιτικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Οι επικείμενες εκλογές στην Ισπανία και την Πορτογαλία μπορεί να φέρουν δυσάρεστες παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις και μάλιστα σύντομα.
Αλλά η έκπληξή σας θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγαλύτερη, αν σας απεκάλυπτα ότι και οι προεδρικές εκλογές στην Γαλλία θα γίνουν συντομότερα απ’ ό τι λογικά θα περιμένατε…
Και ακόμα μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία σήμερα κυβερνάται από μεγάλο συνασπισμό και όχι αποκλειστικά από την Μέρκελ.
Θα δεχθεί το Γερμανικό κοινοβούλιο ένα πρόγραμμα βοηθείας προς την Ελλάδα ύψους 86 δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς την συμμετοχή του ΔΝΤ;

Μία διχογνωμία στο θέμα αυτό θα μπορούσε εύκολα να διχάσει το κόμμα της κας Μέρκελ και να οδηγήσει στην λήξη του μεγάλου συνασπισμού…
Aρκεί μόνο να ανακοινωθεί μία αύξηση της φορολογίας των Γερμανών για να «σωθεί» η Ελλάδα κατά την συζήτηση του Γερμανικού προϋπολογισμού, που συνήθως γίνεται στους τελευταίους μήνες του έτους…

Τι λέτε για εφέτος τον Οκτώβριο;Ἀποκάλυψις!!! Ὁδηγούμεθα σὲ Grexit βάσει σχεδίου τῶν Εὐρωπαίων!!!2

Son ofEon

(Visited 602 times, 1 visits today)
Leave a Reply