13 Αὐγούστου 1944. Ἀνώγεια.

13 Αὐγούστου 1944: ΑΝΩΓΕΙΑ – «Διατάσσομεν ἰσοπέδωσιν»
**************************************************************************
καὶ
Ἡ ἀντιστάση στοὺς Γερμανοὺς καὶ τὸ Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἀνωγειανῶν τῆς Κρήτης, ἀπὸ τὶς 13 ἔως τὸ τέλος τοῦ Αὐγούστου 1944!!!

Νεφέλη Ὠκεανίς

 

(Visited 97 times, 1 visits today)
Leave a Reply