Σειρήν.

Σειρήν.Σειρήν.

Βοιωτικὸ μελανόμορφο πιάτο ἀπὸ τὴν Τανάγρα, περ. 570-560 π.Χ.
Μουσεῖο Λούβρου

Siren. Boeotian black-figure dish, ca. 570–560 BC. Found in Tanagra.
Louvre Museum

(Visited 89 times, 2 visits today)
Leave a Reply