Τέχνη καὶ τεχναστά.

Τέχνη καὶ τεχναστά.1Φιλοσοφική διαφορά:
Στο πρώτο υπάρχει εσωτερική αρμονία, που παραπέμπει σε έλλογο σχεδιασμό και την αισθητική της οργανικής συμμετρίας, αφού τα μέρη νοηματοδοτούνται από το όλον (Καντ: Κριτική της Κριτικής Δυνάμεως), ενώ στο δεύτερο, το όλο αποδομείται στα στοιχεία του που αποκτούν προτερότητα έναντι του όλου.

Τέχνη καὶ τεχναστά.2

Η μηχανιστική Δύση ενάντια στον ελληνικό οργανιστικό τελεολογικό λειτουργισμό, στην καταξίωση διά του τέλους.
Με πολιτικές συνεπαγωγές, στον σύγχρονο Ωββεσιανό μηχανιστικό, αέναα αλληλοφάγο αλληλομανιταροκτόνο ατομισμό, που ωστόσο δεν θεραπεύει η εξισωτική εξομοιωτική μανιταρόσουπα της κοινής βουλήσεως του Ρουσώ.

(Με τις ευχαριστίες για την έμπνευση στην φίλη Ελένη Μπερτζίκη).

Τῖτος Χριστοδούλου

(Visited 101 times, 1 visits today)
Leave a Reply