Ἀποκεφαλίζουν ἐλεύθερα οἱ φίλοι τῶν Soro-κυβερνήσεών μας!!!

Οι πράκτορες του Ισραήλ αποκεφάλισαν 82χρονο διεθνούς φήμης Σύριο αρχαιολόγο, τον Khaled al-Asaad, γιατί αρνήθηκε να τους αποκαλύψει που βρίσκονται οι αρχαιολογικοί θησαυροί της Παλμύρας.Ἀποκεφαλίζουν ἐλεύθερα οἱ φίλοι τῶν Soro-κυβερνήσεών μας!!!2 

Ἀποκεφαλίζουν ἐλεύθερα οἱ φίλοι τῶν Soro-κυβερνήσεών μας!!!3

Ἀποκεφαλίζουν ἐλεύθερα οἱ φίλοι τῶν Soro-κυβερνήσεών μας!!!5
Αυτοί είναι φίλοι Soro-ΣΥΡΙΖΑ, των Soro-ΟικΩλόγων, της Soro-ΑΝΤΑΡCIA, του Soro-ΑβρΩμόπουλου, του Soro-Μητσοτάκη και του Soro-Μπεν-ιζέλου κλπ…

Ἀποκεφαλίζουν ἐλεύθερα οἱ φίλοι τῶν Soro-κυβερνήσεών μας!!!4 Ἀποκεφαλίζουν ἐλεύθερα οἱ φίλοι τῶν Soro-κυβερνήσεών μας!!!1

Αυτοί είναι φίλοι με όλες τις Soro-κυβερνήσεις μας, αλλά και όλη την Soro-βουλή τους!!!

Σίγμα

(Visited 401 times, 1 visits today)
Leave a Reply