Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα…

Καὶ τὸν ἀχόρταγο ἔχουν…
Δὲν εἶναι ποὺ ὑπέρ-ὑπερ-κοστολόγησαν τὰ δημόσια ἔργα, τὰ ἐξοπλιστικά, τὰ «πακέτα διασώσεως»…
Εἶναι  ποὺ …ἔμαθαν στὴν ἀτιμωρησία καὶ τώρα πιὰ θεωροῦν δεδομένο πὼς θὰ τρῶν ἔτσι, δίχως ἐπιπτώσεις…

῎Εφαγαν ὅσο κανεὶς καὶ ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, ἀπὸ τὰ δεκαπλο-τιμημένα αὐτὰ ὀλυμπιακὰ ἔργα…
Χρέωσαν καὶ ἔθαψαν γενεὲς ὁλόκληρες καὶ ἔπειτα τὰ πέταξαν στὰ σκουπίδια…
Δεῖτε χάλι:

Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...8

Flyerz Magazin 

(ὅλες οἱ φωτογραφίες στὸ πέρας τῆς ἀναρτήσεως)

Καὶ τώρα τὰ ξεπωλοῦν τσᾶμπα…
Τά δικά μας, ποὺ τὰ ἔχουμε πληρώσει 1000 φορές!!!

Καστρινάκη Λιάνα

 

Βλέπεις τὸν Γιᾶννο νὰ περπατᾷ …«λεβέντικα» καὶ νὰ μὴν ἀνησυχῇ γιὰ τὶς ἐξεταστικές…
Ξέρει αὐτός… Εἶναι ἥσυχος…

Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...1

Μὲ μία ἀσυλία καθάρισαν…

Ἕνα ἕνα τὰ σκάνδαλα …«παραγράφονται» καὶ οἱ ἔνοχοι …«ἀθωῴνονται»!!!

Βλέπεις τὸν πρώην …«τσᾶρο» νὰ …«καθαρίζῃ» μὲ 800 εὐρόπουλα…
Μία Ἑλλάδα στὰ σαγόνια τῶν τοκογλύφων κι αὐτὸς μὲ 800 εὐρόπουλα καθάρισε!!!

Ὁ Παπακωνσταντίνου «καταδικάσθηκε» γιὰ πλημμέλημα (!!!) γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ, μὲ ποινὴ φυλακίσεως ἑνὸς ἔτους, μὲ ἀναστολή, πράγμα ποὺ σημαίνει τελικὰ γύρω στὰ 800 εὐρῶ πρόστιμο δηλαδή…

Τὸ ἔγκλημα Παπακωνσταντίνου εἶναι …μικρότερο ἀπὸ τοῦ κάθε ἀπόρου ποὺ πουλᾶ κουλούρια, δίχως ἄδεια!!!

Βλέπεις ἀκόμη καὶ τὸν πρόεδρο τῆς δημοκρατίας τους νὰ εἶναι ὑπόδικος γιὰ σκάνδαλα καί εἰδικῶς γιά τό C4I…

«…Στο μικροσκόπιο της κοινοβουλευτικής έρευνας προτείνει να μείνουν και οι χειρισμοί του κ. Παυλόπουλου η επιτροπή. Οι ενέργειες του πρώην υπουργού Εσωτερικών (2007-2009) σχετικά με το C4I και συγκεκριμένα με τα υποσυστήματα CDSS προκαλούν ερωτηματικά στα μέλη της επιτροπής τα οποία αποφάνθηκαν ότι «είναι προφανές, ότι ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος δεν διαχειρίστηκε με την πρέπουσα προσοχή την δημόσια περιουσία, η οποία του ήταν διεπιστευμένη με την ιδιότητά του ως Υπουργού»….

…Από το ΠΑΣΟΚ «παραπέμπονται» οι κ.κ. Τσοχατζόπουλος, Μαντέλης, Παπαντωνίου, Βερελής, Χριστοδουλάκης και από τη ΝΔ οι Λιάπης, Βουλγαράκης, Παυλόπουλος, Πολύδωρας, Μαρκογιαννάκης, Αλογοσκούφης, Παπαθανασίου»

Θά ἔχουμε ΥΠΟΔΙΚΟ πρόεδρο δημοκρατίας;

Τί κι ἐάν ἑνωθήκαμε ΟΛΟΙ οἱ Ἕλληνες κατά μίας τέτοια προοπτικῆς;
Μὲ μία …προεδρία καθάρισε κι ὁ Πάκης…!!!

Μήπως εἴδατε κάποιον, πλὴν τοῦ Ἄκη, νά ἐνοχλεῖται ἀπό τίς ἐξεταστικές;
Σιγὰ μὴν πονέσουν…
Ὅλοι τους …πεντακάθαροι!!!
Σὰν τὶς …ἄσπιλες παρθένες!!!

Ὁ μόνος ποὺ …πληρώνει εἶναι ὁ Ἄκης. Ὁ ἀδύναμος …κρίκος.
Ὅλοι οἱ ἄλλοι, Τσουκᾶτοι, Μαντέληδες, Πάκηδες, τσᾶροι, Λαλιώτηδες, Σημίτηδες, Πάγκαλοι, Βενιζέλοι…
Ἄσπιλες παρθένες κι αὐτές…

Ἄφησε ἔργα ὁ Λαλιώτης…

Ὁ …«ἐθνικὸς ἥρως» Λαλιώτης!!!

Παντοῦ ὑπάρχουν σκάνδαλα ἐκτὸς ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ πέρασε ὁ Λαλιώτης!!!

Τώρα θυμήθηκαν τόν Λαλιώτη;

Τώρα, μετά από 10 χρόνια …περασμένα ξεχασμένα…

Δεν βαριέσαι…
4 ΤΡΙΣ παραπάνω, 4 ΤΡΙΣ λιγότερα… από κάπου θα βρούμε να τα συμπληρώσουμε.

Ὁ Λαλιώτης, ἡ φτωχολογιὰ καὶ τὰ μυστήρια!

Τὸ πρόβλημα τῆς χώρας, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς της, ΔΕΝ εἶναι οἱ καλοὶ καὶ οἱ κακοί.
Δὲν εἶναι τὸ πλιάτσικο…
Δὲν εἴμαστε ἐμεῖς, χαχόλος λαός…
Τὸ πρόβλημα τῆς χώρας, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς της, εἶναι ἡ ἀτιμωρησία.
Αὐτὸ πρέπει νὰ παύσῃ καὶ θὰ παύση…
Ὄχι διότι θὰ βρεθοῦν οἱ …κατάλληλοι δικαστές, ποὺ ΔΕΝ θὰ ἔχουν ἐξαγορασθῆ…
…ἀλλὰ διότι τώρα πιά, νομοτελειακὰ καὶ μόνον, τὸ ἀδιέξοδον ποὺ μᾶς ἔβαλαν, πρῶτα αὐτοὺς θὰ κλειδώση.
Κι αὐτὸ εἶναι τὸ μόνον βέβαιον…
Μπορεῖ νὰ …«χάθηκαν» σὲ παράκτιες καὶ σὲ …παντρολογήματα καὶ σὲ …μαγειρέματα δισεκατομμύρια καὶ τρισεκατομμύρια…
Τώρα πιὰ ΔΕΝ ἔχουν σημασία… Σημασία ἔχει ΜΟΝΟΝ ἡ τιμωρία.
Κι αὐτὴ ὀφείλουμε νὰ εἶναι ὁ μοναδικός μας στόχος.

Ὄχι γιὰ λόγους ἐκδικήσεως…
Γιὰ λόγους τάξεως… Μόνον!

Φιλονόη

Σημείωσις

Αὐτά, παρακάτω, εἶναι ἁπλῶς μία ἀκόμη ἔκφρασις τῆς καταῤῥεύσεως… Μία μόνον…
Ἡ κατάῤῥευσις ὅμως δὲν εἶναι μόνον στὰ ὑλικά… ἤ μόνον στὰ ἠθικὰ καὶ τὰ ψυχολογικά…
Ἡ κατάῤῥευσις εἶναι ὁπουδήποτε… Κι αὐτὸ δηλώνει ἀποσύνθεσιν, γιὰ λόγους οἰκονομίας τῆς Φύσεως, ποὺ ἀκολουθεῖται ἀπὸ ἀνασύνθεσιν.
Λέτε αὐτά τά σκουπίδια νά περιλαμβάνονται στήν ἀνασύνθεσιν;

Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...6 Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...7 Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...9 Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...10 Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...11 Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...12 Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...13 Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...14 Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...15 Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...16 Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...17 Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...18 Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...19 Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...2 Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...3 Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...4 Ἡ ἀτιμωρησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα...5

(Visited 156 times, 1 visits today)
Leave a Reply