Τὰ …νεο-μνημονιακὰ σούργελα…

Ἀπὸ σήμερα (ἐχθές) ξεκινοῦν τὰ κανόνια στὴν ἐφορία.
Στὸ μεταξὺ μποροῦμε νὰ γελᾶμε μὲ τὰ νεομνημονιακὰ σούργελα.

Τὰ ...νεο-μνημονιακὰ σούργελα...1

Μαραμῆς Εὐθύμης

(Visited 516 times, 1 visits today)
Leave a Reply