Σέ ποιόν νά ἐμπιστευθῶ τήν ψῆφο μου;

Σέ ποιόν νά ἐμπιστευθῶ τήν ψῆφο μου;Ἐπιτέλους κατεννόησα σὲ ποιὸν νὰ ἐμπιστευθῶ τὴν ψῆφον μου.

Ὁ μέγιστος τῶν ψευτῶν, ὁ ἄριστος τῆς μπαγαποντιᾶς, ὁ ἀριστῶς πείθων τὶς μάζες, ὁ ἀενάως μειδιών, ὁ τὴν ψευδευδαιμονίαν προάγων, οὗτος εἶναι ὁ ἀνὴρ ὅστις τὴν ψῆφόν μου θὰ κατακτήσῃ καὶ ὁ ἀνὴρ οὖτος ΤΣΙΠΡΑΣ καλεῖται.

Ὁ ἀνὴρ αὐτὸς εἶναι ὁ ἱκανώτατος ὅλων νὰ παραμυθιάζῃ τὸν λαὸν καὶ ὁ λαὸς νὰ ἀπολαμβάνῃ τὴν κοροϊδίαν.
Συνεπὼς εἶναι ὁ κατάλληλος ἀνὴρ νὰ ἐφαρμόσῃ τὰ μνημονιακὰ μέτρα, νὰ περιπαίζῃ πάντες καὶ πάσες καὶ ὁ λαὸς νὰ αἰσθάνεται ἡδονή!

Τρύφων Ὀλύμπιος

φωτογραφία

(Visited 157 times, 1 visits today)
Leave a Reply