Περιμένοντας τοὺς Χαζάρους

Περιμένοντας τους Χαζάρους– Τί περιμένουμε ἐμπρός στίς ὀθόνες μας συναθροισμένοι;
Εἶναι οἱ ἐλεγκταὶ νὰ φθάσουν σήμερα.

– Γιατί μέσ’ στήνΒουλή μιά τέτοια ἀπραξία;
Τί κάθονται οἱ βουλευταί καί δέν νομοθετοῦν;
Γιατὶ οἱ λογισταὶ θὰ φθάσουν σήμερα.

– Τί νόμους πιά θά κάνουν οἱ βουλευταί;
Οἱ Ἐλεγκταὶ σὰν ἔλθουν θὰ νομοθετήσουν.

-Γιατί ὁ πρόεδρός μας τόσο πρωί σηκώθη,
κι εὑρίσκεται στοῦ μεγάρου τήν πιό μεγάλη σάλα
στόν καναπέ καθήμενος φορώντας τό κιπά του;
Γιατὶ οἱ τροϊκανοὶ θὰ φθάσουν σήμερα.
Κι ὁ πρόεδρος περιμένει νὰ δεχθῇ
τὸν ἀρχηγό τους. Μάλιστα ἐτοίμασε
γιὰ νὰ τὸν δόσῃ μιὰ περγαμηνή. Ἐκεῖ
τὸν ἔγραψε τίτλους πολλοὺς κι ὀνόματα.

–  Γιατί οἱ δύο ἐπίσκοποι κ’ οἱ ὑπουργοί ἐβγῆκαν
σήμερα μέ τές κόκκινες, τές κεντημένες τόγες•
γιατί βραχιόλια φόρεσαν μέ τόσους ἀμεθύστους,
καί δακτυλίδια μέ λαμπρά, σύμβολα τῶν μασώνων;
γιατί νά πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια
μ’ ἀσήμια καί μαλάματα ἔκτακτα σκαλιγμένα;
Γιατὶ οἱ ἀγοραστὲς θὰ φθάσουν σήμερα•
καὶ τέτοια πράγματα θαμπώνουν τοὺς Ἑβραίους.

–  Γιατί οἱ λόγιοι καί οἱ πολιτικοί δέν ἔρχονται σάν πάντα
νά βγάλουν τούς λόγους τους, νά ποῦν τά δικά τους;
Γιατί οἱ λογιστές θά φθάσουν σήμερα•
κι αὐτοί βαρυοῦντ’ εὐφράδειες καί παπαρολογίες…

– Γιατί ν’ ἀρχίσῃ μονομιᾶς αὐτή ἡ ἀνησυχία
κ’ ἡ σύγχυσις. (Καὶ τὰ προφιλ, τί σοβαρά πού ἐγίναν!).
Γιατί νά κλείνουν γρήγορα τά λάπτοπ καί τά τάμπλετς,
κι ὅλοι ν’ ἀνάβουν τήν ΤιΒί πολύ συλλογισμένοι;
Γιατὶ ἐνύκτωσε κι ἡ Τρόϊκα δὲν ᾖλθε.
Καὶ μερικοὶ ἔφθασαν ἀπὸ τ’ἀεροδρόμιο
καὶ εἴπαν πὼς λογισταὶ καὶ τέτοια δὲν ὑπάρχουν.
Μοναχὰ οἱ δοσίλογοι τῶν δανειστῶν ἄνθρωποι…
————————————————————–
Καί τώρα τί θὰ γένουμε χωρίς τούς Ἐλεγκτές μας;
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἦσαν μιὰ κάποια λύσις.

(Αὐθεντικὴ παράφρασις)

Μάκης Δρούκας

φωτογραφία

(Visited 265 times, 1 visits today)
Leave a Reply