Ὁ ταῦρος στὴ ζωὴ τῶν Κρητῶν

Ὁ ταῦρος στὴ ζωὴ τῶν ΚρητῶνΤαῦρος ὁ μεγαλοπρεπής, ὁ ρωμαλέος!
Μὲ ἔμφυτο δυναμισμὸ καὶ ἀντοχή, ἀνεξαρτησία καὶ ἀτελείωτη γονιμοποιὸ ἐνέργεια.


Εἶναι ἰδιαιτέρα ἡ θέσις ποὺ κατεῖχε στοὺς μύθους, στὶς δοξασίες, στὶς λατρεῖες, ἀλλὰ καὶ στὸν καθημερινὸ βίο τοῦ κρητικοῦ λαοῦ!

Χλόη
Φωτογραφία: Κρήτη, στὴν βρύση.

(Visited 89 times, 1 visits today)
Leave a Reply