Ἄν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ εἴχαμε ἐπιστρέψη στὴν δραχμή…

Ἐὰν εἴχαμε πάη ἀπὸ τὸ πρῶτο μνημόνιο στὴν Δραχμή, τώρα θὰ ἤμασταν ἤδη σὲ παραγωγικὴ φάση.

Ἄν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ εἴχαμε ἐπιστρέψη στὴν δραχμή...3

Ἀκόμη καὶ τώρα ὅμως δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύσις…

Ἄν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ εἴχαμε ἐπιστρέψη στὴν δραχμή...2

Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ θέλουν νὰ σὲ φτάσουν σὲ ἐπίπεδο μισθῶν 300 εὐρῶ, δὲν ἔχεις κάτι νὰ χάσῃς.
Μόνον νὰ κερδίσῃς…Ἄν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ εἴχαμε ἐπιστρέψη στὴν δραχμή...1 Ἄν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ εἴχαμε ἐπιστρέψη στὴν δραχμή...4

Τουσιάδης Δημήτρης

(Visited 448 times, 1 visits today)
Leave a Reply