Τὸ βλέμμα τοῦ θνητοῦ…

Ὄλυμπος, 1900… καὶ τὸ βλέμμα τοῦ θνητοῦ χαϊδεύει τὰ πλάγια καὶ ἀγκαλιάζει τὶς θεϊκὲς καὶ ἀπάτητες ἀκόμα κορφές. Τὸ βλέμμα τοῦ θνητοῦ...

Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1913 κατακτήθηκε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἡ κατοικία τῶν Θεῶν· ἀπὸ τὸν Λιτοχωρίτη κυνηγὸ – βιολιστή, Χρῆστο Κάκαλο καὶ τοὺς δύο Ἐλβετοὺς Fred Boissonas καὶ Daniel Baud Bovy…

Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τοῦ LIFE, ἀπὸ ἐδῶ.

Χλόη

(Visited 102 times, 1 visits today)
Leave a Reply