Ζητεῖται ἦθος; (ἀναδημοσίευσις)

Ζητεῖται ἦθος;Συχνά ἀκούγεται τό αἴτημα: «Ζητεῖται ἦθος».
Ὡσάν νά μήν ἔχουμε ἦθος.

Καί, ὅμως, σέ μεγάλο ποσοστό ἔχουμε καί παραέχουμε ἦθος.
Ὄχι ὅμως μέ τήν τρέχουσα ἀλλά μέ τήν ὁμηρική ἔννοια.

Στόν Ὅμηρο ἡ λέξη σημαίνει κάτι τό σύνηθες, κάτι πού εἶναι δικό μας, ὅπως ἡ κατοικία καί γενικά τό ἐνδιαίτημα.
Μόνο πού κυριολεκτεῖται ἐπί ζώων, ὅπως, γιά παράδειγμα, ἀλόγων καί χοίρων (γουρουνιῶν).
Ἔτσι στό Ζ 511 ἡ λέξη ἀποδίδεται ὡς ἱπποστάσιο, στάβλο, ἀχούρι, ἐνῶ στό Ο 268 καί στό ξ (Ὀδύσσεια) ἀποδίδεται ὡς χοιροστάσιο, μανδρί κ.λπ.

Ἄρα ἦθος τέτοιας κατηγορίας ἔχουμε.

Σαράντος Καργάκος

(Visited 77 times, 1 visits today)
Leave a Reply