Νά στηρίξουμε τό ἔργο τοῦ δασκάλου;

Νά στηρίξουμε τό ἔργο τοῦ δασκάλου;Ἐχθὲς ὁ ὑπουργὸς παιδείας εἶπε στὴν βουλὴ πὼς «Πρέπει νὰ στηρίξουμε τὸν δάσκαλο στὸ δύσκολο ἔργο του καὶ νὰ δημιουργήσουμε συνθῆκες εὐεργετικὲς γι’ αὐτὸν καὶ τοὺς μαθητές.»

Προφανῶς δὲν γνωρίζει πὼς σὲ κάποιες περιοχὲς οἱ ἐπιλογὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὶς διευθύνσεις τῆς ἐκπαιδεύσεως ἔχουν ἀποφέρει τὰ ἴδια καὶ χειρότερα ἐντεταλμένα ὀργανάκια, ποὺ τρομοκρατοῦν, ὅταν δὲν ἀπειλοῦν, τοὺς ἐκπαιδευτικούς, ποὺ ἀντιστέκονται στὶς ἀπίστευτες ἐντολές τους…

 Μήπως πρέπει νά τό ξαναδῇ τό θέμα τῶν προϊσταμένων ὁ κύριος ὑπουργός;;;
Ἤ μήπως πρέπει νά τοῦ στείλουμε μερικά κατεβατά καταγγελιῶν γιά νά πεισθῇ;;;;;;;;

Ὅ,τι χρειάζεται θὰ γίνη, νὰ εἶστε βέβαιοι…
Νταβατζιλίκια ὑπαλλήλων τῶν κομματικῶν ἀφεντάδων δὲν πρόκειται νὰ ἀφαιθοῦν στὴν τύχη τους…
Ἐκτὸς κι ἐὰν κυβερνᾷ ἀκόμη τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ καὶ δὲν μᾶς τὸ λέει ὁ ΣΥΡΙΖΑ…
Τότε μᾶλλον θὰ ἀναλάβη τὸ ἔργο ἡ δικαιοσύνη!!!

Γιούλη

γελοιογραφία

(Visited 157 times, 1 visits today)
Leave a Reply