Κρίμα ποὺ ἀργήσαμε νὰ ἀνακαλύψουμε τὰ καλὰ τῶν Σουηδῶν!!!

Κρίμα ποὺ ἀργήσαμε νὰ ἀνακαλύψουμε τὰ καλὰ τῶν Σουηδῶν!!!

Ἐνθουσιασμὸ ἔχει προκαλέσει στοὺς σοσιαλδημοκρατικοὺς κύκλους, ἡ «ἀνακάλυψις» πὼς οἱ ἄνθρωποι «ἀποδίδουν καλλίτερα» ἐργαζόμενοι ἕξι ὦρες ἀντὶ γιὰ ὀκτώ.

Φυσικὰ ἡ «πρωτοποριακὴ χώρα», ποὺ ἔκανε τὴν «ἀνακάλυψη», δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὸν ἔρωτα τῆς lifo, τοῦ ΓΑΠ καὶ κάθε συμπατριώτου μας ποὺ νοιώθει δυστυχὴς ποὺ γεννήθηκε στὴν Ἑλλάδα.

Οὐσιαστικά, πρόκειται γιὰ μία περίπτωση ἡ ὁποία προκαλεῖ μᾶλλον ἀμηχανία σὲ ἀνθρώπους ἀνησύχους καὶ δημιουργικοὺς οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐργαστεῖ ἀτελείωτες ὦρες ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρες τὴν ἑβδομάδα γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τοὺς στόχους τους.
Κρίμα νὰ μὴν ξέρουν αὐτά ποὺ «ἀνεκάλυψε» ἡ Σουηδία.
Θὰ τὰ εἶχαν καταφέρη ἐργαζόμενοι μόνον ἕξι  ὦρες τὴν ἡμέρα.

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

(Visited 183 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Κρίμα ποὺ ἀργήσαμε νὰ ἀνακαλύψουμε τὰ καλὰ τῶν Σουηδῶν!!!

  1. “ΟΥΚ ΕΝ ΤΩ ΠΟΛΛΩ ΤΟ ΕΥ …”

    Βρε βρε τους … Μασκαράδες τους Σουηδούς … Κακοί Αντιγραφείς του αρχαίου ρητού .

Leave a Reply