Τὰ …«ὑπέρλαμπρα» μυαλὰ τῆς ΝΟΚΙΑ καὶ τῆς ΙΚΕΑ!!!

Τὰ ...«ὑπέρλαμπρα» μυαλὰ τῆς ΝΟΚΙΑ καὶ τῆς ΙΚΕΑ!!!

Τὸ σύνολο τῆς Σουηδικῆς κυβερνήσεως, ἀποτελεῖται ἀπὸ στελέχη καὶ συμβούλους τῶν πολὺ μεγάλων ἐπιχειρήσεων τῆς χώρας.
Τὸ κορπορατικὸ αὐτὸ κράτος ἔχει πείσει πολλοὺς ἀφελεῖς κατοίκους τῆς χώρας (καὶ ὄχι μόνον) πὼς ἡ ζωὴ τῶν ἄλλων πρέπει νὰ ῥυθμίζεται καὶ νὰ ἐλέγχεται ἀπόλυτα ἀπὸ τὰ «λαμπρὰ μυαλά» τῆς ΙΚΕΑ καὶ τῆς ΝΟΚΙΑ.
Ὀφείλουν (οἱ ἄλλοι) νὰ εἶναι ὑπάλληλοι «μὲ δικαιώματα» καὶ νὰ λὲν εὐχαριστῶ στὸ κράτος (στὴν ΙΚΕΑ δηλαδή.).

Ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων ποὺ θαυμάζει αὐτὸ τὸ νεο-φασιστικὸ κράτος, ἔχει ἀνάλογα ὁράματα.
Βασικὸ μισθὸ δηλαδὴ καὶ «δικαιώματα».
Πρόκειται γιὰ ἀχρήστους ἀνθρώπους χωρὶς νεῦρο καὶ φιλοδοξίες.

Μαραμῆς Εὑθύμης

φωτογραφία

(Visited 303 times, 1 visits today)
Leave a Reply