Ὁ καλλίτερος πρόεδρος γιὰ τὴν Νέα Δημοκρατία!!!

 Μιᾶς καὶ ὅλοι κάνουν προγραμματικὲς δηλώσεις, νὰ κάνω καὶ ἑγὼ μία γιὰ νὰ ξέρετε που «πατᾶτε» μαζύ μου…
Στηρίζω, ψηφίζω Βαγγέλη Ῥωχάμη γιὰ πρόεδρο πρόεδρο τῆς Νέας Δημοκρατίας

 

Ὁ καλλίτερος πρόεδρος γιὰ τὴν Νέα Δημοκρατία!!!

Γιατί:
Εἶμαι δεξιὸς καὶ φιλελεύθερος στὴν οἰκονομία μὲ τὰ λεφτὰ τῶν ἄλλων.
Εἶμαι συντηρητικὸς σὲ θέματα κοινωνικῆς καὶ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, γιατὶ δὲν ἀνέχομαι τοὺς ἀριστεροὺς καὶ τοὺς ξένους λωποδύύτες νὰ μοῦ παίρνουν τὴν δουλειά.
Κλέφτης ἀπὸ τὸν τόπο σου νὰ εἶναι κι ὅ,τι νὰ εἶναι.

Θέλω νὰ εἶμαι ὑπερήφανος Ἕλληνας καὶ ὄχι ὑπόδουλος τοῦ Διεθνισμοῦ καὶ τοῦ πολυπολιτισμοῦ, ποὺ δὲν ἀφήνουν κάτι γιὰ ἐμᾶς νὰ ἁρπάξουμε.
Αὐτὰ καὶ καλὸ Σαββατοκύριακο!!!

Παράφρασις ἀπὸ κείμενο πρῴην φίλης μου χὰ χὰ χά…

Νῖκος Γεωργιόπουλος

φωτογραφία

(Visited 163 times, 1 visits today)
Leave a Reply