Ἡ γενοκτονία μας ἐπιταχύνεται…

Κατὰ 17% φτωχότεροι ἐφέτος, ἀπὸ ὅ,τι ἕναν χρόνο πρίν.
Ἐννοεῖται πὼς ἡ περιουσία τῶν …«σωτήρων» μας, κάθε χρώματος, αὐγάτισε καὶ προστατεύεται.
Οὔτε κάποια λίστα μεγαλο-καταθετῶν ἐρευνᾶται… Οὔτε πρόκειται κάτι νὰ κάνουν μὲ τὸ φερόμενον ὡς «δημόσιον χρέος», ποὺ …«ἐρευνήθηκε» ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴ τῆς ζωῆς, γιὰ νὰ γράψῃ στὸ βιογραφικό της κάτι …σπουδαῖο μέν, ἀδιάφορον δέ, ἐφ΄ ὅσον δὲν πρόκειται νὰ τιμωρηθῇ κάποιος.
Οὔτε φυσικὰ θὰ ἀλλάξη κάτι μὲ τὴν …«ἀνάπτυξη» ποὺ πέρασε …ξυστὰ ἀλλὰ …δὲν μᾶς ἔκατσε!!!

Ἡ γενοκτονία μας ἐπιταχύνεται...8

καθημερινὴ

Μέγα ἐπίτευγμα τῆς ἀστυνομίας: 31.000 συλλήψεις μόνον μέσα σὲ ἕναν μῆνα.
Οἱ ἔμποροι ὅπλων, ναρκωτικῶν, τραπεζικῶν προϊόντων δὲν ἐλέγχονται οὔτε ἐνοχλοῦνται καὶ σαφῶς ΔΕΝ περιλαμβάνονται στοὺς συλληφθέντες…
Οἱ πολιτικοὶ ἐπίσης….
Οἱ ἐφοριακοὶ ὑπάλληλοι ἐπίσης…
Κάτι ξυλουργοί, σιδερᾶδες, ἀγρότες, κτηνοτρόφοι, περιπτεριοῦχοι καὶ μερικὲς νοικοκυρὲς εἶναι τὰ …ἐπικίνδυνα πρόσωπα γιὰ τὴν δημοσία ἀσφάλεια ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κατάντια τῶν ταμείων.
Οἱ τραπεζῖτες οὔτε ποὺ ἀναφέρονται, καθὼς ἐπίσης καὶ οἱ ἐπιχειρήσεις τῶν …«περιουσίων».  
Κι ἐννοεῖται πὼς ὅλοι οἱ πραγματικοὶ ἔνοχοι παραμένουν, γιὰ τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, τοὐλάχιστον …ἀνώνυμοι!!!

Ἡ γενοκτονία μας ἐπιταχύνεται...1

Τὰ ἀσθενοφόρα διαρκῶς καὶ μειώνονται, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πεθαίνουν ἄνθρωποι λόγῳ σοβαρῆς καθυστερήσεως τους, ἤ βλαβῶν τους ἤ, ἀκόμη καὶ λόγῳ μὴ ὑπάρξεώς τους…
Πενήντα ἀσθενοφόρα σαπίζουν στὰ κέντρα τοῦ ΕΚΑΒ λόγῳ ἐλλείψεως ἀνταλλακτικῶν.
Ἀκόμη καὶ ἀγροτικὰ ἐπιστρατεύονται, γιὰ νὰ καλύψουν τὰ κενὰ τοῦ δημοσίου φορέως.
Συνέβαινε καὶ παλαιότερα αὐτὴ ἡ καθυστέρησις, μὰ τώρα εἶναι καθημερινὸ σχεδὸν φαινόμενον.
(Καὶ δὲν εὐθύνονται οἱ χειριστές τους ἀλλὰ τὰ κατακάθια ποὺ καθορίζουν τὰ σχετικὰ κονδήλια!!!)

 

Ἡ γενοκτονία μας ἐπιταχύνεται...6

πηγὲς ἀπό: ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Οἱ αὐτοκτονίες φυσικὰ πλέον εἶναι (ἐπισήμως) στὴν καθημερινότητά μας.
Ὄχι, ὄχι, ὄχι… Δὲν θὰ μᾶς ἀποκαλύψουν τὸ πόσοι εἶναι οἱ αὐτόχειρες φυσικά. Ἁπλῶς μᾶς ἐνημερώνουν γιὰ νὰ τὸ …ἀποφασίσουμε, σὲ ὅσα μᾶς ἀφοροῦν, πιὸ εὔκολα.
Διότι κακὰ τὰ ψέμματα… Μία ἀπὸ τὶς στοχεύσεις τους εἶναι καὶ ἡ εὐθανασία μας…

Ζήτω ἡ …εὐθανασία!

Ἡ γενοκτονία μας ἐπιταχύνεται...7

πηγὲς ἀπό: ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ.

Καὶ ἡ γενοκτονία μας μόλις ξεκίνησε καὶ διαρκῶς ἐντείνεται.
Αὐτὸ ποὺ ἔζησαν οἱ παπποῦδες μας, μὲ τὴν μικρασιατικὴ καταστροφή, θὰ μᾶς φαίνεται σὲ λίγο …περίπατος…

Ἀκόμη εἴμαστε στὰ …προκαταρτικά!!!
Ἀλλὰ μᾶς ἀποκοιμίζουν μὲ ἐλπίδες…
Γιατί;;
Μὰ γιὰ νὰ αὐξηθοῦν οἱ νεκροί!!!
Τοὺς βαραίνουμε τὸν πλανήτη λέμε!!!

Ὁ φόβος.

Φιλονόη

(Visited 164 times, 1 visits today)
Leave a Reply