Τὸ κράτος διαχωρίζει ἑαυτὸν ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς χώρας!

Τὸ κράτος διαχωρίζει ἑαυτὸν ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς χώρας!Περικοπὴ δαπανῶν καὶ αὔξησις φόρων, δὲν διδάσκεται ἀπὸ κάποια οἰκονομικὴ σχολή.
Ἁπλᾶ αὐτοὶ οἱ ἀπατεῶνες τῆς κρατικῆς οἰκονομίας μποροῦν καὶ τὰ ἐπιβάλλουν αὐτά, διότι ἔχουν κρατήσει τὸν κόσμο σὲ μαῦρα οἰκονομικὰ μεσάνυκτα.
Γιὰ νὰ πῶ τὴν ἀλήθεια, δὲν θὰ ἐκπλαγῶ ἂν ἔχουν καὶ ἴδιοι μαῦρα μεσάνυκτα.

Αὐτὴ ἡ «οἰκονομική» πρακτικὴ εἶναι σὰν νὰ λὲς σὲ κάποιον, σὲ μικροοικονομικὸ ἐπίπεδο, νὰ περικόψῃ τὰ ἔξοδά του καὶ νὰ τὰ αὐξήσῃ συνάμα. Πρόκειται ἁπλᾶ γιὰ μία φάρσα.

Στὰ ψιλὰ ὅμως γράμματα, κρύβεται καὶ ἡ οὐσία αὐτῆς τῆς πρακτικῆς.
Τὸ κράτος παραδέχεται ξεκάθαρα πὼς ἀποτελεῖ ξένο σῶμα μέσα στὴν οἰκονομία καὶ στὴν χώρα.
Διαχωρίζει δηλαδὴ τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς χώρας.
Οὔτε γιὰ ξενιστὴς δὲν εἶναι ἱκανὸ ἕνα τέτοιο κράτος.

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

(Visited 106 times, 1 visits today)
Leave a Reply