Καταπολεμοῦν τὴν …«φοροδιαφυγή» γιὰ νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ …φοροδιαφεύγουν ἀνενόχλητοι!!!

Οι κλέφτες της πολιτικής θέλουν να καταπολεμήσουν την φοροδιαφυγή (μας) για να βρίσκουν λεφτά ώστε να συνεχίσουν να κλέβουν και να φοροδιαφεύγουν αυτοί, αλλά και οι …«δικοί τους» ανενόχλητοι!!

Καταπολεμοῦν τὴν ...«φοροδιαφυγή» γιὰ νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ...φοροδιαφεύγουν ἀνενόχλητοι!!!

Όταν υπέγραφαν τα εικονικά δάνεια δισεκατομμυρίων και τις εικονικές κρατικές δαπάνες η φοροδιαφυγή δεν τους απασχολούσε.
Τώρα που αδειάζουν τα ταμεία οι δανειστές ψάχνουν απεγνωσμένα για περισσοτερα λεφτά.

Σίγμα

Οι προτάσεις του ΙΟΒΕ είναι:
• Έκπτωση κατά 1% της αξίας των συναλλαγών με ΗΜΠ μέσω τερματικών POS (κάρτες πληρωμής και ηλεκτρονικό χρήμα) για αγορά αγαθών και υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα από κλάδους με χαμηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής
• Έκπτωση κατά 5% της αξίας των συναλλαγών με ΗΜΠ μέσω τερματικών POS σε κλάδους μέτριου κινδύνου φοροδιαφυγής
• Έκπτωση κατά 10% της αξίας των συναλλαγών με ΗΜΠ μέσω τερματικών POS σε κλάδους υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής
• Λοταρία για καταναλωτές που πραγματοποιούν συναλλαγές με ΗΜΠ σε κλάδους με υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής
• Διάθεση τερματικών EFTPOS σε όλα τα καταστήματα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας
• Υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών, με επιδότηση για την εγκατάσταση τερματικών EFTPOS σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από €150 χιλ. που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με μέτριο και υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής
• Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για συναλλαγές με αξία πάνω από €30 σε κλάδους με υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής
Προτείνεται επίσης να εξεταστούν σε μεγαλύτερο βάθος οι πιθανές δημοσιονομικές και κοινωνικές επιδράσεις από τα εξής μέτρα:
• Αντικατάσταση της υποχρεώσεως συλλογής έντυπων αποδείξεων με ισόποση υποχρέωση για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ΗΜΠ
• Υποχρεωτική πραγματοποίηση συναλλαγών με ΗΜΠ ίση με 10% του εισοδήματος για τα νοικοκυριά που λαμβάνουν μείωση του φόρου λόγω χαμηλού εισοδήματος (μέτρο που σχετικά πρόσφατα αντικατέστησε το αφορολόγητο όριο)
• Μείωση του φόρου εισοδήματος για επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν στόχους διεισδύσεως ΗΜΠ στις συναλλαγές τους με τελικούς πελάτες
• Συμμετοχή στην λοταρία και επιχειρήσεων που δέχονται συναλλαγές με ΗΜΠ
• Ενίσχυση του καταλυτικού ρόλου του κράτους στην διείσδυση των ΗΜΠ:
– Υποχρεωτική χρήση μεταφορών πιστώσεως για τις εισπράξεις στα τελωνεία (ICISnet)
– Καθολική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ)
– Ολοκλήρωση του συστήματος ηλεκτρονικού παραβόλου
• Δράσεις ενημερώσεως και εκπαιδεύσεως, στα πρότυπα του προγράμματος Τράπεζες σε Δράση της Ελληνικής Ενώσεως Τραπεζών, το οποίο προσφέρει χρηματοπιστωτική εκπαίδευση σε μαθητές Λυκείου.
Όπως εκτιμάται από την μελέτη του ΙΟΒΕ, η κατάλληλη εφαρμογή των εξεταζομένων μέτρων θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στα φορολογικά έσοδα του κράτους, εφόσον επιτευχθούν εφικτοί στόχοι για αύξηση της αξίας συναλλαγών. Στο κεντρικό σενάριο των προσομοιώσεων, το καθαρό δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 690 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος εφαρμογής των μέτρων ενώ στο αισιόδοξο σενάριο προσεγγίζουν τα 1,6 δισ. ευρώ.

πηγή

(Visited 94 times, 1 visits today)
Leave a Reply