Ἡ τηλεόρασις στὰ …καλλίτερά της!!!

Η τηλεόραση στα καλλίτερά της…

Ἡ τηλεόρασις στὰ ...καλλίτερά της!!!2

Ἡ τηλεόρασις στὰ ...καλλίτερά της!!!1Η ηλιθιότητα των πολιτών είναι το σπουδαιότερο όπλο των πολιτικών.

Σίγμα

(Visited 177 times, 1 visits today)
Leave a Reply